Psychoterapeutka dorosłych

Jest dyplomowaną psychoterapeutką. Ukończyła 4-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii, prowadzone pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Jerzego W. Aleksandrowicza, w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Studia magisterskie ukończyła w …

mgr Izabella Brodzik

Jest dyplomowaną psychoterapeutką. Ukończyła 4-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii, prowadzone pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Jerzego W. Aleksandrowicza, w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Studia magisterskie ukończyła w Wyższej Szkole Filozoficzno – Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Równolegle realizowała ścieżkę edukacyjną w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii, biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i treningach doświadczenia własnego oraz umiejętności – wprowadzających w praktykę zawodu. Posiada wieloletnie doświadczenie w praktyce psychoterapeutycznej. Gromadziła je pracując w ośrodkach psychoterapii uzależnień, w środowiskowej poradni rodzinnej oraz współpracując ze specjalistycznymi praktykami psychoterapeutycznymi, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną, grupową oraz par. Przez 6lat pracowała także jako biegły sądowy z zakresu nauk humanistycznych w IV OZSS w Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Korzysta regularnie z superwizji indywidualnej i grupowej, prowadzonych przez Certyfikowanych Superwizorów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

W Centrum Psychoterapii Refleksja zajmuje się psychodynamiczną psychoterapią indywidualną osób dorosłych, cierpiących ponad miarę w odniesieniu do siebie samych lub w relacjach z innymi, przeżywających kryzysy psychiczne bądź inne osobiste ograniczenia. Pomaga tym, którzy utracili siłę i sens własnej egzystencji, wiarę w możliwość twórczego wykorzystania osobistych możliwości; chcieliby lepiej rozumieć siebie oraz w sposób świadomy i bardziej satysfakcjonujący kształtować swoje życie. Posiada kompetencje umożliwiające leczenie zaburzeń nerwicowych, adaptacyjnych, depresyjnych oraz zaburzeń osobowości. Pracuje również z osobami z tzw. syndromem DDA, osobami doświadczającymi trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu bliskich relacji, problemów natury emocjonalnej, motywacyjnej, zależnościowej, a także związanych z doświadczeniem traumy i utraty.

Doświadczenie zawodowe:
Obecnie Psychoterapeutka osób dorosłych w „Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja”
Biegły sądowy – IV Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów – Sąd Okręgowy w Katowicach
Psychoterapeuta Środowiskowy, Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia DAS w Katowicach
Psychoterapeuta – Specjalistyczne Praktyki Psychoterapeutyczne
Psychoterapeuta, Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin przy Miejskiej Izbie Wytrzeźwień , Katowice
Psychoterapeuta – Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Bytom
Specjalista Terapii Uzależnień, Psychoterapeuta – Fundacja “Dom Nadziei”, NZOZ dla Młodzieży Uzależnionej ( w tym z podwójną diagnozą ) Ośrodek “Dom Nadziei”, Bytom

Szkolenia: 4-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii, prowadzone pod kierownictwem prof. dr hab. Jerzego W. Aleksandrowicza; Wczesna trauma a poziomy rozwoju osobowości – / Instytut Studiów Kulturowych Raven/ ; Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną – /Studium Kliniczno – Dydaktyczne Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP w Warszawie pod kier. dr n. med. Christiana Imielińskiego/, Transpłciowość i niebinarność dzieci i młodzieży ; Zaburzenia seksualne u kobiet, Zaburzenia seksualne u mężczyzn – Zakład Seksuologii Klinicznej i Psychoterapii CMKP w Warszawie, pod kierownictwem prof. dr hab. med. Zbigniewa Lwa – Starowicza;