Jest dyplomowaną psychoterapeutką. Ukończyła 4-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii, prowadzone pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Jerzego W. Aleksandrowicza, w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Studia magisterskie ukończyła w …

mgr Izabella Brodzik

Jest dyplomowaną psychoterapeutką. Ukończyła 4-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii, prowadzone pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Jerzego W. Aleksandrowicza, w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Studia magisterskie ukończyła w Wyższej Szkole Filozoficzno – Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Równolegle realizowała ścieżkę edukacyjną w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii, biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i treningach doświadczenia własnego oraz umiejętności – wprowadzających w praktykę zawodu. Posiada wieloletnie doświadczenie w praktyce psychoterapeutycznej. Gromadziła je pracując w ośrodkach psychoterapii uzależnień, w środowiskowej poradni rodzinnej oraz współpracując ze specjalistycznymi praktykami psychoterapeutycznymi, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną, grupową oraz par. Przez 6lat pracowała także jako biegły sądowy z zakresu nauk humanistycznych w IV OZSS w Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Korzysta regularnie z superwizji indywidualnej i grupowej, prowadzonych przez Certyfikowanych Superwizorów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

W Centrum Psychoterapii Refleksja zajmuje się psychodynamiczną psychoterapią indywidualną osób dorosłych, cierpiących ponad miarę w odniesieniu do siebie samych lub w relacjach z innymi, przeżywających kryzysy psychiczne bądź inne osobiste ograniczenia. Pomaga tym, którzy utracili siłę i sens własnej egzystencji, wiarę w możliwość twórczego wykorzystania osobistych możliwości; chcieliby lepiej rozumieć siebie oraz w sposób świadomy i bardziej satysfakcjonujący kształtować swoje życie. Posiada kompetencje umożliwiające leczenie zaburzeń nerwicowych, adaptacyjnych, depresyjnych oraz zaburzeń osobowości. Pracuje również z osobami z tzw. syndromem DDA, osobami doświadczającymi trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu bliskich relacji, problemów natury emocjonalnej, motywacyjnej, zależnościowej, a także związanych z doświadczeniem traumy i utraty.