Kontakt

+48 510 977 663
Umawianie wizyt wtorek 11:00-15:00

Godziny pracy

pon. - pt. 8:00 - 21:00
sob. - nie. Zamknięte

Nerwica

Czym jest nerwica?

Zaburzenia nerwicowe potocznie znane jako nerwice, to grupa zaburzeń psychicznych która obejmuje różnego rodzaju zespoły dysfunkcji psychicznych, emocjonalnych, narządowych czy też ogólnie związanych z ciałem czyli somatycznych. Obecnie w klasyfikacji zaburzeń psychicznych (ICD 10) zaburzenia nerwicowe zostały połączone z zaburzeniami lękowymi związanymi ze stresem i przebiegającymi pod postacią somatyczną. Jednakże w diagnostyce nadal używa się terminu nerwica czy też zaburzenia nerwicowe. W tej grupie zaburzeń objawy mieszane występują bardzo często, szczególnie dotyczy to współistnienia depresji i lęku. W nerwicach bardzo charakterystyczny jest krytycyzm pacjentów wobec swoich objawów, to znaczy że zdają sobie sprawę z tego, że ich lęk oraz objawy nerwicowe są bardzo często niczym nieuzasadnione, natomiast nie potrafią ich kontrolować co powoduje cierpienie i utrudnienie codziennego funkcjonowania.

Nerwice – Mechanizm powstawania.

Podstawą rozumienia nerwicy czy też zaburzeń nerwicowych jest nieuświadomiony konflikt oraz związany z nim tak zwany lęk sygnałowy. Najczęściej są to konflikty pomiędzy dążeniami jednostki a jej możliwościami, potrzebami a obowiązkami, pragnieniami a normami etycznymi. Pojawiają się wtedy, kiedy wrażliwa i nieodporna na stresy osobowość poddawana jest presji sytuacji (często świadomie akceptowanej), a wymagającej od niej funkcjonowania sprzecznego z nieuświadomionymi tendencjami. Lęk sygnałowy jest sygnałem dla ego, że należy uruchomić obronę i powściągnąć wyrażanie jakiejś potrzeby lub pragnienia które z jakiegoś powodu wydaje się być zakazane. W ten sposób powstają objawy związane z konfliktem neurotycznym czyli objawy nerwicowe. W tym wypadku objaw możemy rozumieć jako rodzaj kompromisu (pomiędzy nieświadomymi popędami a świadomymi dążeniami jednostki lub też popędami a normami) który z jednej strony chroni przed niezaspokojonym pragnieniem a z drugiej zaspokaja je w zamaskowanej formie np. jako uderzenia gorąca albo powracające bóle głowy.

Do najistotniejszych sytuacji wyzwalających objawy i dolegliwości nerwicowe należą:

 • wymagania otoczenia,
 • obciążenia życiowe,
 • trudności w rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych, które przewyższają możliwości przystosowawcze człowieka.

Objawy nerwicowe można podzielić na kilka kategorii:

Somatyczne

 • drętwienie kończyn
 • brak czucia w pewnych obszarach skóry, zaburzenia słuchu, wzroku, nadmierna wrażliwość na bodźce, przyspieszony oddech, uczucie ciasnoty w klatce piersiowej.
 • napięciowy ból głowy, ból żołądka, serca, kręgosłupa, zawroty głowy, drżenie kończyn, kołatanie serca, nagłe uderzenie gorąca
 • zaburzenia w funkcjonowaniu różnych organów wewnętrznych
 • zaburzenia seksualne (zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk czy też brak satysfakcji z życia seksualnego)

Poznawcze

 • natrętne myśli
 • natręctwa ruchowe
 • zaburzenia pamięci
 • trudności w koncentracji

Emocjonalne

 •  fobie
 • nieokreślony niepokój
 • brak motywacji i związana z nim apatia
 • nagłe napady lęku
 • stan podwyższonego napięcia, ciągłe poirytowanie
 • zaburzenia snu.

Wsparcie Społeczne w Leczeniu Nerwic

W procesie leczenia zaburzeń nerwicowych nieocenioną rolę odgrywa wsparcie społeczne. Bliscy pacjenta, tacy jak rodzina i przyjaciele, mogą znacząco przyczynić się do jego zdrowienia poprzez stworzenie środowiska, które promuje otwartość i akceptację. Ważne jest, aby osoby z otoczenia pacjenta zrozumiały naturę nerwic oraz nauczyły się, jak najlepiej wspierać swoich bliskich w trudnych momentach. Wsparcie to obejmuje nie tylko emocjonalną obecność, ale również pomoc w codziennych czynnościach czy towarzyszenie w wizytach u specjalistów. Wspierające środowisko może także zmniejszyć poczucie wstydu i izolacji, które często towarzyszą zaburzeniom nerwicowym.

Współzależność między Nerwicą a Innymi Schorzeniami

Zaburzenia nerwicowe często współwystępują z innymi problemami zdrowotnymi, co może komplikować proces diagnozy i leczenia. Przykładowo, nerwice mogą prowadzić do zaburzeń snu, problemów z przewodem pokarmowym czy nawet chorób serca. Zrozumienie tej współzależności jest kluczowe dla skutecznego leczenia, ponieważ wymaga od terapeutów podejścia holistycznego, które bierze pod uwagę zarówno zdrowie psychiczne, jak i fizyczne pacjenta. Wpływ nerwic na inne schorzenia podkreśla konieczność kompleksowego podejścia terapeutycznego, które obejmuje zarówno interwencje psychologiczne, jak i nierzadko medyczne.

Perspektywa Pacjenta na Nerwicę

Doświadczenia osób cierpiących na nerwice mogą znacząco różnić się od teoretycznych opisów tych zaburzeń. Osoby zmagające się z nerwicą często opisują swoje doświadczenia jako walkę z nieustannym lękiem, niepewnością i fizycznymi objawami, które zakłócają codzienne funkcjonowanie. Dla wielu pacjentów nerwica oznacza ciągłe zmagania z natrętnymi myślami, lękiem przed odrzuceniem czy krytyką, a także trudnościami w utrzymaniu zdrowych relacji. Dla innych to drżenie rąk lub nieustające bóle głowy. Uwzględnienie tych osobistych doświadczeń w procesie terapeutycznym jest kluczowe, gdyż pozwala na lepsze zrozumienie wyzwań, z jakimi boryka się pacjent, oraz na dostosowanie leczenia do jego indywidualnych potrzeb.

Znaczenie Wczesnej Diagnozy i Interwencji

Wczesna diagnoza i interwencja w przypadku zaburzeń nerwicowych mają kluczowe znaczenie dla skuteczności leczenia. Im wcześniej rozpocznie się terapię, tym większe są szanse na trwały powrót do zdrowia. Wczesna interwencja pomaga także w zapobieganiu pogłębianiu się objawów oraz w uniknięciu potencjalnych powikłań, takich jak depresja czy uzależnienia. Podkreślenie wczesnego rozpoznawania objawów i zachęcanie do szukania pomocy specjalistycznej może znacznie przyczynić się do poprawy jakości życia osób cierpiących na nerwice oraz ich bliskich. W tym kontekście, edukacja społeczna odgrywa ważną rolę w podnoszeniu świadomości na temat nerwic oraz dostępnych form pomocy.

Leczenie nerwicy

Podstawową formą leczenia w wypadku tego typu zaburzeń (nieprzebiegających pod postacią organiczną) jest psychoterapia. Dzięki psychoterapii jest możliwe rozwiązanie wielu nieuświadomionych konfliktów intra-psychicznych, będących podłożem wielu zaburzeń z tej grupy.

Często stosowaną formą leczenia wspierającego jest farmakoterapia. Stosuje się ją jako leczenie objawowe, doraźne wspomagające które zawsze zależy od stanu pacjenta. Farmakoterapię najczęściej stosuje się w lęku napadowym lub też kiedy objawy utrudniają podjęcie kontaktu terapeutycznego.

Umów się na wizytę u psychologa

Możesz zarezerwować wizytę w kalendarzu online. Wybierz specjalistę oraz dogodny dla siebie termin. W kilka minut otrzymasz potwierdzenie rezerwacji.

Czym Jest Psychoterapia?

Scroll to Top