W jaki sposób pracuje psycholog dziecięcy – podstawowe zagadnienia

Oferujemy psychoterapię dzieci w wieku od 5 do 12 lat.

Psychoterapia dzieci odbywa się w formie spotkań indywidualnych z terapeutą. Jej celem jest pomoc dziecku w jego trudnościach. Nie zajmujemy się opiniowaniem do szkół oraz sądów.

Kiedy psycholog dziecięcy może okazać się pomocny?

Okres dziecięcy jest okresem wielu intensywnych zmian w rozwoju psychofizycznym. Dziecko nabywa nowe umiejętności, odkrywa świat poprzez rozwój struktur poznawczych, rośnie, a także często po raz pierwszy spotyka się zupełnie nowymi sytuacjami. Pojawiają się również w życiu dziecka momenty długiej separacji od rodziców jak np. pójście do przedszkola czy szkoły. Oba te miejsca zmuszają do zdobywania wiedzy, konfrontacji z nowymi sytuacjami społecznymi i psychologicznymi, do współzawodnictwa co może wywoływać różny skutek począwszy od satysfakcji z wygranej po lęk, agresję.

Te wszystkie zmiany mogą wiązać się z pojawieniem się zaburzeń, które będą utrudniać funkcjonowanie w domu, szkole czy przedszkolu.

Problemy, które mogą pojawić się w dzieciństwie:

problemy z jedzeniem, snem
agresja wobec rówieśników czy dorosłych
nadmierne wycofywanie się z kontaktach społecznych
lęk związany z chodzeniem do szkoły
lęk związany z separacją od rodziców
zaburzenia emocjonalne (nieśmiałość, rezygnacja z aktywności, nadmierna płaczliwość, milczenie, zaniżona samoocena)
uraz psychiczny (spowodowany ciężką chorobą, wypadkiem, śmiercią kogoś bliskiego, rozwodem rodziców, nadużyciem seksualnym, przemocą psychiczną czy fizyczną, oddzieleniem od biologicznych rodziców)
dolegliwości psychosomatyczne
moczenie się
zachowania służące rozładowaniu napięcia/lęku (tiki, czynności natrętne, rytuały, masturbacja, inne)

Sesje konsultacyjne dla dzieci

Spotkania konsultacyjne mają na celu poznanie i zrozumienie problematyki danego dziecka poprzez wywiad oraz metody badawcze w połączeniu z zabawą. Terapeuta pracuje w systemie pięciu takich spotkań, które pozwalają określić wskazania lub przeciwwskazania do terapii.

I spotkanie konsultacyjne – dziecko wraz rodzicem/ rodzicami

Spotkanie ma na celu poznanie problematyki z jaką zgłaszane jest dziecko oraz zebranie podstawowych danych dotyczących rodziny, funkcjonowania dziecka w środowisku społecznym i pozarodzinnym, a także historii rozwojowej dziecka. Równie ważne jest także oswojenie dziecka z osobą terapeuty w obecności rodzica, żeby przy kolejnym spotkaniu dziecko mogło zostać samo z terapeutą. Przy tej okazji rodzice, którzy są zainteresowani uczestnictwem dziecka w psychoterapii mają okazję zapoznać się z osobą terapeuty i dowiedzieć podstawowych informacji dotyczących terapii.

II, III, IV spotkanie konsultacyjne – samo dziecko

Spotkania mają na celu poznanie funkcjonowania dziecka. Dziecko ma tez możliwość zobaczenia jak czuje się w kontakcie z terapeutą i czy chciałoby pozostać w takim kontakcie w psychoterapii.

V spotkanie konsultacyjne – sam rodzic/ rodzice

Spotkanie ma na celu podsumowanie spotkań konsultacyjnych oraz kwalifikację do terapii. Terapeuta omawia zasady uczestniczenia dziecka w terapii. Jest to również przestrzeń na pytania rodziców. Istnieje możliwość pogłębienia wywiadu rozpoczętego na pierwszym spotkaniu. Terapeuta tutaj również może dopytać o treści, które pojawiły się w kontakcie z dzieckiem. Terapeuta udziela wskazówek co do dalszego diagnozowania czy postępowania z dzieckiem.

mgr Katarzyna Fijałkowska
Psychoteraputa, socjoterapeuta, pedagog. Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej oraz grupowej dzieci i młodzieży. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Czytaj więcej