Kontakt

+48 510 977 663
Umawianie wizyt wtorek 11:00-15:00

Godziny pracy

pon. - pt. 8:00 - 21:00
sob. - nie. Zamknięte

Psychoterapia Par oraz rodzin

Psychoterapia systemowa - krótko o zagadnieniu

Psychoterapia rodzinna to jedna z metod terapeutycznych oparta na ogólnej teorii systemów. Zakłada ona, iż system (tutaj rodzina) jest uporządkowaną kompozycją elementów tworzącą spójną całość, a co za tym idzie – wpływającą na siebie wzajemnie. Dlatego też jakakolwiek zmiana w jakiejś części systemu wpływa na całość funkcjonowania systemu. Inaczej mówiąc – zmiana w jednej osobie lub jej funkcjonowaniu – będzie wpływać na całą rodzinę; jak również zmiana w funkcjonowaniu rodziny – będzie wpływać na wszystkich jej członków. Człowiek żyjący w rodzinie podlega różnym rodzinnym zasadom, pełni różne role, komunikuje się w określony dla rodziny sposób – zmiana jednego elementu wpłynie więc na całość. Każda z rodzin ma swoje własne, charakterystyczne tylko dla niej mity, sposoby komunikacji, lojalności, strategie rozwiązywania problemów. Każda też z rodzin przechodzi przez różne fazy i cykle.

Ponadto rodzina – jak każdy system – rozwija się, a więc zmienia przy równoczesnym dążeniu do zachowania równowagi. Na każdą rodzinę działają również wydarzenia zewnętrzne. To wszystko rodzi mniej lub bardziej subtelne napięcia (stresory), które z kolei uruchamiają różne mechanizmy adaptacyjne. W sytuacji zbyt dużego lub zbyt długotrwałego stresu – może dojść do przeciążenia mechanizmów adaptacyjnych, co skutkuje powstawianiem objawów. Inaczej mówiąc – w ramach myślenia systemowego – objawy można traktować jako przejaw ostrego lub przewlekłego zaburzenia równowagi w relacjach rodzinnych.

dobry psychoterapeuta kraków

Niekiedy więc zdarza się, że osoba, która prezentuje objawy, tak naprawdę „mówi” w ten sposób o tym, że to system przeżywa jakąś trudność. Czasem, z kolei, udział rodziny w sesjach wspiera osobę mającą trudności w ich przezwyciężaniu – i wtedy psychoterapia rodzinna jest dodatkową formą pomocy dla członka rodziny, który boryka się z jakimś problemem.

Praca w ramach sesji rodzinnych i/lub małżeńskich często opiera się na pracy na genogramie – specyficznym sposobie zbierania informacji o rodzinie. Celem tego jest umożliwienie terapeucie „włączenia się w rodzinę” aby móc pomóc z określonym problemem. Zazwyczaj jest to kilka, czasem kilkanaście spotkań, których cel jest ustalany z każdym członkiem rodziny na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym.

Psychoterapia rodzinna i partnerska
„całość to coś więcej niż suma części”

Formuła spotkań sesji partnerskich oraz rodzinnych

Sesje rodzinne z reguły ustalane są raz na miesiąc; sesje par – raz na dwa tygodnie.

Sposób pracy również jest nieco inny niż klasyczny – każde spotkanie trawa ok 1.5 godziny i podzielone jest na trzy części: spotkanie terapeuty z rodziną (około godziny), omówienie/zebranie wniosków w gronie terapeutycznym (ok 15 minut) oraz końcowej interwencji – czyli przekazania wniosków rodzinie (ok 15 minut).

Możliwe jest odbywanie sesji dla par co tydzień lub dwa na spotkaniach trwających 50 min.

Podczas sesji rodzinnych i/lub par psychoterapeuta psychoterapii systemowej wykorzystuje różnorodne techniki i strategie, które pomagają członkom rodziny zrozumieć i zmienić wzorce komunikacji, relacje i dynamikę wewnątrz systemu rodzinengo. Terapeuta stara się stworzyć bezpieczne i wspierające środowisko, które umożliwia otwartą rozmowę o trudnościach i konfliktach.

Praca na genogramie, czyli rodzinnym drzewie genealogicznym, jest jednym z narzędzi wykorzystywanych w psychoterapii rodzinnej. Genogram to graficzne przedstawienie historii rodziny, uwzględniające informacje o członkach rodziny, relacjach, wydarzeniach życiowych, chorobach, traumach itp. Terapeuta analizuje genogram w celu zidentyfikowania powtarzających się wzorców, konfliktów pokoleniowych, ograniczających przekonań czy traum, które mogą wpływać na obecne trudności rodziny. Praca nad genogramem pomaga także w identyfikacji sił i zasobów rodzinnych, które mogą służyć jako podstawa do budowania zmian.

Podczas terapii rodzinnej psychoterapeuta zachęca członków rodziny do aktywnego uczestnictwa i wspólnego podejmowania decyzji dotyczących procesu terapeutycznego. Ważne jest, aby każdy członek rodziny miał możliwość wyrażenia swojego zdania, odczuć i potrzeb. Terapeuta wspiera rozwój zdrowych wzorców komunikacji, empatii, zrozumienia i współpracy w obrębie rodziny.

Psychoterapia rodzinna ma na celu nie tylko pomóc w rozwiązaniu konkretnych problemów, ale także wspierać długoterminowe zmiany w funkcjonowaniu rodziny. Dzięki temu terapia może przyczynić się do poprawy jakości życia wszystkich członków rodziny i zbudowania zdrowych, satysfakcjonujących relacji. Terapię prowadzimy na terenie Krakowa.

Specjaliści prowadzący psychoterapię par oraz psychoterapię rodzinną

mgr. Agnieszka Wiśniowska-Funek

 

mgr. Teresa Stadnik

 

Podsumowanie:

W jaki sposób psychoterapia rodzinna może poprawić jakość życia?

Psychoterapia rodzinna, oparta na zasadach ogólnej teorii systemów, oferuje unikalne podejście do rozwiązywania problemów rodzinnych. Przełamuje granice indywidualnego myślenia, koncentrując się na całokształcie relacji w rodzinie. W rezultacie, korzystając z tej formy terapii, możemy nie tylko skoncentrować się na rozwiązaniu konkretnych problemów, ale także budować zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące relacje w rodzinie.

Dlaczego warto zdecydować się na psychoterapię rodzinna?

Psychoterapia rodzinna nie tylko pomaga w rozwiązaniu bieżących konfliktów, ale także stanowi prewencyjny krok w kierunku zdrowszych relacji. Działa jak narzędzie do zrozumienia i poprawy wzorców komunikacyjnych oraz dynamiki w rodzinie. To inwestycja w długoterminową harmonię w życiu rodziny, poprawiająca nie tylko codzienne funkcjonowanie, ale również ogólną jakość życia każdego członka rodziny.

Jak psychoterapia rodzinna wpływa na adaptację rodziny do zmian zewnętrznych?

Rodziny, podobnie jak każdy system, ewoluują i adaptują się do zmian zewnętrznych. Psychoterapia rodzinna pomaga zidentyfikować stresory i uruchamia mechanizmy adaptacyjne, umożliwiając sprawną reakcję na wyzwania. W przypadku przeciążenia mechanizmów adaptacyjnych, terapia staje się kluczowym narzędziem w przeciwdziałaniu powstawaniu objawów, traktując je jako sygnał trudności, jakie system rodzinny przeżywa.

Dzięki psychoterapii rodzinnej, każdy członek rodziny ma szansę uczestniczyć w procesie terapeutycznym, co wspiera zdrowe wzorce komunikacji i budowanie harmonijnych relacji. To nie tylko narzędzie naprawcze, ale również inwestycja w trwałe pozytywne zmiany, wpływając pozytywnie na jakość życia wszystkich zaangażowanych.

By umówić się na wizytę

Kliknij w
Scroll to Top