Kontakt

+48 510 977 663
Umawianie wizyt wtorek 11:00-15:00

Godziny pracy

pon. - pt. 8:00 - 21:00
sob. - nie. Zamknięte

Psychoterapia Par oraz rodzin

Psychoterapia systemowa - krótko o zagadnieniu

Psychoterapia rodzinna to jedna z metod terapeutycznych oparta na ogólnej teorii systemów. Zakłada ona, iż system (tutaj rodzina) jest uporządkowaną kompozycją elementów tworzącą spójną całość, a co za tym idzie – wpływającą na siebie wzajemnie. Dlatego też jakakolwiek zmiana w jakiejś części systemu wpływa na całość funkcjonowania systemu. Inaczej mówiąc – zmiana w jednej osobie lub jej funkcjonowaniu – będzie wpływać na całą rodzinę; jak również zmiana w funkcjonowaniu rodziny – będzie wpływać na wszystkich jej członków. Człowiek żyjący w rodzinie podlega różnym rodzinnym zasadom, pełni różne role, komunikuje się w określony dla rodziny sposób – zmiana jednego elementu wpłynie więc na całość. Każda z rodzin ma swoje własne, charakterystyczne tylko dla niej mity, sposoby komunikacji, lojalności, strategie rozwiązywania problemów. Każda też z rodzin przechodzi przez różne fazy i cykle.

Ponadto rodzina – jak każdy system – rozwija się, a więc zmienia przy równoczesnym dążeniu do zachowania równowagi. Na każdą rodzinę działają również wydarzenia zewnętrzne. To wszystko rodzi mniej lub bardziej subtelne napięcia (stresory), które z kolei uruchamiają różne mechanizmy adaptacyjne. W sytuacji zbyt dużego lub zbyt długotrwałego stresu – może dojść do przeciążenia mechanizmów adaptacyjnych, co skutkuje powstawianiem objawów. Inaczej mówiąc – w ramach myślenia systemowego – objawy można traktować jako przejaw ostrego lub przewlekłego zaburzenia równowagi w relacjach rodzinnych.

Niekiedy więc zdarza się, że osoba, która prezentuje objawy, tak naprawdę „mówi” w ten sposób o tym, że to system przeżywa jakąś trudność. Czasem, z kolei, udział rodziny w sesjach wspiera osobę mającą trudności w ich przezwyciężaniu – i wtedy psychoterapia rodzinna jest dodatkową formą pomocy dla członka rodziny, który boryka się z jakimś problemem.

Praca w ramach sesji rodzinnych i/lub małżeńskich często opiera się na pracy na genogramie – specyficznym sposobie zbierania informacji o rodzinie. Celem tego jest umożliwienie terapeucie „włączenia się w rodzinę” aby móc pomóc z określonym problemem. Zazwyczaj jest to kilka, czasem kilkanaście spotkań, których cel jest ustalany z każdym członkiem rodziny na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym.

Psychoterapia rodzinna i partnerska
„całość to coś więcej niż suma części”

Formuła spotkań sesji partnerskich oraz rodzinnych

Sesje rodzinne z reguły ustalane są raz na miesiąc; sesje par – raz na dwa tygodnie.

Sposób pracy również jest nieco inny niż klasyczny – każde spotkanie trawa ok 1.5 godziny i podzielone jest na trzy części: spotkanie terapeuty z rodziną (około godziny), omówienie/zebranie wniosków w gronie terapeutycznym (ok 15 minut) oraz końcowej interwencji – czyli przekazania wniosków rodzinie (ok 15 minut).

Podczas sesji rodzinnych i/lub par psychoterapeuta psychoterapii systemowej wykorzystuje różnorodne techniki i strategie, które pomagają członkom rodziny zrozumieć i zmienić wzorce komunikacji, relacje i dynamikę wewnątrz systemu rodzinengo. Terapeuta stara się stworzyć bezpieczne i wspierające środowisko, które umożliwia otwartą rozmowę o trudnościach i konfliktach.

Praca na genogramie, czyli rodzinnym drzewie genealogicznym, jest jednym z narzędzi wykorzystywanych w psychoterapii rodzinnej. Genogram to graficzne przedstawienie historii rodziny, uwzględniające informacje o członkach rodziny, relacjach, wydarzeniach życiowych, chorobach, traumach itp. Terapeuta analizuje genogram w celu zidentyfikowania powtarzających się wzorców, konfliktów pokoleniowych, ograniczających przekonań czy traum, które mogą wpływać na obecne trudności rodziny. Praca nad genogramem pomaga także w identyfikacji sił i zasobów rodzinnych, które mogą służyć jako podstawa do budowania zmian.

Podczas terapii rodzinnej psychoterapeuta zachęca członków rodziny do aktywnego uczestnictwa i wspólnego podejmowania decyzji dotyczących procesu terapeutycznego. Ważne jest, aby każdy członek rodziny miał możliwość wyrażenia swojego zdania, odczuć i potrzeb. Terapeuta wspiera rozwój zdrowych wzorców komunikacji, empatii, zrozumienia i współpracy w obrębie rodziny.

Psychoterapia rodzinna ma na celu nie tylko pomóc w rozwiązaniu konkretnych problemów, ale także wspierać długoterminowe zmiany w funkcjonowaniu rodziny. Dzięki temu terapia może przyczynić się do poprawy jakości życia wszystkich członków rodziny i zbudowania zdrowych, satysfakcjonujących relacji. Terapię prowadzimy na terenie Krakowa.

Specjaliści prowadzący psychoterapię par oraz psychoterapię rodzinną

Umów się na wizytę u psychologa

Możesz zarezerwować wizytę w kalendarzu online. Wybierz specjalistę oraz dogodny dla siebie termin. W kilka minut otrzymasz potwierdzenie rezerwacji.

Czym Jest Psychoterapia?

mgr. Agnieszka Wiśniowska-Funek

 

mgr. Teresa Stadnik

 

Scroll to Top