Psychoterapia grupowa

Zgłoszenia do grupy terapeutycznej prosimy kierować przez formularz kontaktowy dostępny na dole strony. Poprzez takie zgłoszenie zostaniecie Państwo zapisani na listę oczekujących i zostaniecie poinformowani o ewentualnym naborze na grupę terapeutyczną. Jeżeli nabór nie będzie prowadzony również o tym poinformujemy. Nabór odbywa się w okresie lipiec – wrzesień. Mogą wtedy Państwo pozostać na liście oczekujących do kolejnego roku lub zdecydować o wykreśleniu z tej listy.

O kolejności przyjęć decyduje data zgłoszenia.

Krótkoterminowa, Ograniczona w Czasie, Interpretująca Psychoterapia Grupowa

Ta forma psychoterapii grupowej jest przeznaczona dla osób, które mają określony problem główny. Jednak istnieją trudności w określeniu jego przyczyn wewnętrznych. By przystąpić do grupy konieczna jest wstępna kwalifikacja. Cały proces psychoterapii odbywa się we współpracy z superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Najważniejsze informacje:

Pierwsza sesja odbędzie się w pierwszy czwartek października, a ostatnia w ostatni czwartek czerwca.
Grupa składa się z 7 do 11 osób obojga płci. Jest prowadzona przez dwóch terapeutów.
Sesje będą odbywać się raz w tygodniu 2 razy po 1,5h. Miedzy sesjami 15 min przerwa.
Po 2 miesiącach grupa staje się grupą zamknięta.
Wstępnie ustalonym terminem sesji jest czwartek w godzinach 18.00 – 21.15.

Możliwe doświadczania w psychoterapii grupowej:

  • Otrzymanie oraz udzielanie wsparcia i informacji zwrotnych
  • Poprawę relacji interpersonalnych i komunikacji
  • Eksperymentowanie z nowymi zachowaniami interpersonalnymi
  • Szczere i bezpośrednie wypowiadanie się o uczuciach
  • Uzyskanie wglądu w swoje myśli, uczucia i zachowania oraz lepsze ich zrozumienie dzięki przyjrzeniu się wzorcom relacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz grupy
  • Zrozumienie myśli, uczuć i zachowań innych ludzi
  • Uzyskanie większej pewności siebie, lepszego obrazu własnej osoby i wyższej samooceny
  • Przeżycie osobistej zmiany w grupie z nadzieją na przeniesienie nabytych umiejętności do swojego codziennego życia.

 

Formularz zgłoszeniowyWyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja Sp z o.o. (adres: ul. Moniuszki 41A, 31-523 Kraków) danych osobowych podanych w formularzu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja Sp z o.o. (adres: ul. Moniuszki 41A, 31-523 Kraków). Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do wysłania niniejszego zapytania.