mgr Magdalena Palonek udziela pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dzieciom i młodzieży z zaburzeniami adaptacyjnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami lękowymi oraz depresyjnymi, fobiami (od 5 rż do 25 rż) oraz z diagnozą rozwoju zaburzeń osobowości. Pracuje również z dziećmi w wieku szkolnym doświadczających zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Mgr Magdalena Palonek – psycholog, psychoterapeuta w trakcie specjalistycznego, czteroletniego szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia. Posiada uprawnienia pedagogiczne.

W centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja udziela pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży. Wspiera rozwój psychoemocjonalny dzieci, adolescentów i osób w okresie wczesnej dorosłości  przejawiających m.in. zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, fobie oraz z diagnozą rozwoju zaburzeń osobowości.

Prowadzi psychoterapię indywidualną w podejściu psychodynamicznym. Regularnie uczestniczy w superwizji prowadzonej przez certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w kursach, szkoleniach oraz konferencjach dotyczących pomocy psychologicznej i psychoterapii.

Szkolenia: Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zaburzenia osobowości, rozwoju i zachowań dzieci. Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży. Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania. Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwości psychoruchową. Terapia zajęciowa – wykorzystanie potencjału uczestnika. Wspieranie komunikacji dzieci z autyzmem. „Setting w pudełku”, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci.