Psychoterapeutka dzieci i młodzieży

mgr Magdalena Palonek udziela pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dzieciom i młodzieży z zaburzeniami adaptacyjnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami lękowymi oraz depresyjnymi, fobiami (od 5 rż do 25 rż) oraz z diagnozą rozwoju zaburzeń osobowości. Pracuje również z dziećmi w wieku szkolnym doświadczających zaburzeń ze spektrum autyzmu.

mgr Magdalena Palonek – psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia. Uczestniczka specjalistycznego, czteroletniego szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Od 4 lat udziela pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, gdzie wspierała rozwój psychoemocjonalny dzieci, adolescentów i podopiecznych w okresie wczesnej dorosłości przejawiających m.in. zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia zachowania, zaburzenia zachowania opozycyjno-buntownicze, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, fobie (od 5 rż do 25 rż). Pracuje również z dziećmi w wieku szkolnym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Prowadzi psychoterapię indywidualną w podejściu psychodynamicznym. Regularnie uczestniczy w superwizji prowadzonej przez certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w kursach, szkoleniach oraz konferencjach dotyczących pomocy psychologicznej i psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe:
Obecnie: Centrum Psychologii i Psychoterapii „Refleksja” – psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Obecnie: Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Zaburzeniami ze spektrum Autyzmu „Przystanek Szkoła” – psycholog
Fundacja „Nadzieja Rodzinie” – psycholog
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – psycholog

Szkolenia: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie, Zaburzenia osobowości, rozwoju i zachowań dzieci, Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży, Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania, Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową,Terapia zajęciowa – wykorzystanie potencjału uczestnika, Wspieranie komunikacji dzieci z autyzmem.