Kontakt

+48 510 977 663
Umawianie wizyt wtorek 11:00-15:00

Godziny pracy

pon. - pt. 8:00 - 21:00
sob. - nie. Zamknięte

Psycholog dla młodzieży

W jaki sposób pracuje psycholog dla młodzieży? – podstawowe zagadnienia.

Oferujemy psychoterapię młodzieży w wieku od 13 do 25 lat. Psychoterapia młodzieży polega na pomocy w poradzeniu sobie z zaburzeniami pojawiającymi się w okresie dojrzewania. Istotnym elementem w pracy z młodzieżą jest współpraca z rodzicami, która koncentruje się na zwiększeniu umiejętności rozumienia zachowań adolescenta jak i komunikacji z nim. W trakcie psychoterapii, psycholog dla młodzieży staje się istotnym ogniwem w pogodzeniu potrzeb dorastającego adolescenta z oczekiwaniami rodziców.

Dojrzewanie (adolescencja) to bardzo dynamiczny etap życia, w którym młody człowiek doświadcza wielu zmian w rozwoju fizycznym, poznawczym oraz emocjonalnym. W tym też okresie kształtuje się tożsamość u nastolatka, dlatego okres adolescencji nazywany jest często okresem kryzysu rozwojowego. Można powiedzieć, że jest on drogą nastolatka do dorosłości, jednakże niesie ze sobą różnorodne trudności i dylematy. Nastolatek może doświadczać wtedy niezrozumiałych nastrojów, niepokojących zachowań czy gwałtownych reakcji somatycznych i emocjonalnych.

Rozwijają się wtedy cechy płciowe, co przy ogólnych zmianach wagi, wzrostu, wyglądu wiąże się ze zmianą psychologicznego obrazu ciała, a także obrazu siebie w relacjach z innymi.

Zmiany następują także w zakresie relacji do autorytetów, gdzie dużo większego znaczenia nabiera grupa rówieśnicza i pojawia się silniejsza potrzeba przynależności do różnego rodzaju grup. Mogą to być grupy skupione wokół zainteresowań lub subkultur. Wynika to z konieczności separacji od rodziców i kształtowania własnej indywidualności.
Nasilają się także wtedy dylematy zależności i niezależności.

Rodzice nastolatków również stają w obliczu nowych zadań, co często bywa bardzo dla nich trudne. Zmiany w zachowaniu dziecka, wydają się niekiedy niepokojące, chociaż mogą być naturalnym elementem rozwoju i nie oznaczać zaburzenia. W okresie adolescencji dużym problemem mogą być relacje nastolatka z rodzicami.

Wiele młodych osób mimo gwałtownych zmian dobrze potrafi utrzymać pozytywne relacje rówieśnicze czy rodzinne, a także dobrze radzi sobie z napięciami rozwojowymi. Zdarza się, że pojawiają się pewne trudności, z którymi nastolatek nie może poradzić sobie sam.

Sesje konsultacyjne dla młodzieży

Spotkania konsultacyjne mają na celu poznanie i zrozumienie problematyki danego nastolatka poprzez wywiad. Każdy terapeuta pracuje w systemie pięciu takich spotkań, które pozwalają określić wskazania lub przeciwwskazania do terapii. Konsultacje są częścią procesu psychoterapii dlatego przy zmianie terapeuty proces konsultacji należy przejść ponownie.

I spotkanie konsultacyjne – nastolatek wraz rodzicem/ rodzicami

Spotkanie ma na celu poznanie problematyki z jaką przychodzi nastolatek oraz zebranie podstawowych danych dotyczących rodziny, funkcjonowania nastolatka w środowisku szkolnym i rówieśniczym, a także historii rozwojowej nastolatka. Równie ważne jest poznanie perspektywy nastolatka i rodzica. Przy tej okazji rodzice, którzy są zainteresowani uczestnictwem nastolatka w psychoterapii mają okazję zapoznać się z osobą terapeuty i dowiedzieć podstawowych informacji dotyczących terapii.

II, III, IV spotkanie konsultacyjne – sam nastolatek

Spotkania mają na celu poznanie funkcjonowania nastolatka poprzez wywiad szczegółowy dotyczący różnych obszarów funkcjonowania. Nastolatek ma tez możliwość zobaczenia jak czuje się w kontakcie z terapeutą i czy chciałoby pozostać w takim kontakcie w psychoterapii.

V spotkanie konsultacyjne – sam rodzic/ rodzice

Spotkanie ma na celu podsumowanie spotkań konsultacyjnych oraz kwalifikację do terapii. Terapeuta omawia zasady uczestniczenia nastolatka w terapii. Jest to również przestrzeń na pytania rodziców. Istnieje możliwość pogłębienia wywiadu rozpoczętego na pierwszym spotkaniu. Terapeuta tutaj również może dopytać o treści, które pojawiły się w kontakcie z nastolatkiem. Terapeuta udziela wskazówek co do dalszego diagnozowania czy postępowania z nastolatkiem.

 

psycholog dla młodzieży kraków

Psychoterapia młodych dorosłych

Poprzez określenie „młody dorosły” rozumiemy osobę między 20 a 28 rokiem życia.

Psychoterapia młodych dorosłych polega na pomocy w poradzeniu sobie z trudnościami jakie mogą wystąpić na tym etapie życia.

Okres wkraczania w dorosłość wiąże się z dokonywaniem wielu niełatwych wyborów, podejmowaniem nowych działań i pełnieniu nowych ról. Często zwiększają się również wymagania rodziny czy społeczeństwa. To wszystko może sprawić, że pojawią się trudności nie występujące we wcześniejszych okresach życia bądź wcześniejsze dylematy ulegną nasileniu.

Problemy, które mogą się pojawić w okresie adolescencji:

 • Kształtujące się zaburzeniami osobowości
 • Obniżone poczucie własnej wartości
 • Dolegliwości psychosomatyczne
 • Uzależnienia
 • Agresja i autoagresja (samookaleczenia, próby samobójcze)
 • Zaburzenia zachowania i emocji
 • Objawy o podłożu nerwicowym
 • Problemy ze snem
 • Fobie
 • Zaburzenia odżywiania
 • Trudności w kontaktach społecznych
 • Zaburzenia depresyjne/nastroju
 • Zaburzenia adaptacyjne
 • Unikanie obowiązku szkolnego

Problemy, które mogą się pojawić z początkiem dorosłego życia:

 • Trudności w radzeniu sobie z nowymi zadaniami
 • Trudności w znalezieniu pracy i jej utrzymaniu
 • Trudności w kontynuowaniu edukacji (np. przerywanie, porzucanie studiów)
 • Trudność w nawiązaniu relacji romantycznej, intymnej
 • Trudności w utrzymaniu związku
 • Trudności w stabilności relacji
 • Trudności związane z poczuciem własnej wartości
 • Problemy w budowaniu własnej niezależności
 • Problemy natury seksuologicznej
 • Zaburzenia depresyjne/nastroju
 • Dolegliwości psychosomatyczne
 • Uzależnienia
 • Zaburzenia osobowości
 • Zaburzenia adaptacyjne

Specjaliści Prowadzący Psychoterapię dla młodzieży

mgr Katarzyna Kitrasiewicz (Fijałkowska)

mgr Katarzyna Jastrzębska

mgr Magdalena Palonek

mgr Anna Rubiś

Umów się na wizytę u psychologa

Możesz zarezerwować wizytę w kalendarzu online. Wybierz specjalistę oraz dogodny dla siebie termin. W kilka minut otrzymasz potwierdzenie rezerwacji.

Czym Jest Psychoterapia?

Scroll to Top