Psychoterapeutka dzieci i młodzieży

mgr Katarzyna Kitrasiewicz – psychoterapeutka, socjoterapeutka, psycholog, pedagog. Od 2006 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą. Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej oraz grupowej dzieci i młodzieży (7 r.ż – 18 r.ż). Prowadzi także psychoterapię młodych dorosłych (18 r.ż – 25 r.ż). Prowadzi psychoterapię zaburzeń wieku rozwojowego, szczególnie okresu adolescencji w tym zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń lękowych, trudności społecznych, fobii, trudności z kontrolą agresji oraz zaburzeń emocjonalnych ,a zwłaszcza rozwijających się zaburzeń osobowości w wieku nastoletnim.

mgr Katarzyna Kitrasiewicz

mgr Katarzyna Kitrasiewicz –  psychoterapeutka, socjoterapeutka, psycholog, pedagog. Od 2006 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą. Doświadczenie zdobyła w ramach pracy pedagogicznej oraz terapeutycznej w placówkach oświatowych, fundacjach, ośrodkach i poradniach. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym na Uniwersytecie Warszawskim o specjalności opieka, wychowanie, praca socjalna oraz animacja społeczno- kulturowa. Absolwentka studiów magisterskich w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu o specjalności psychologia kliniczna i osobowości. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła także w tym samym centrum Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Aktualnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego.

Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej oraz grupowej dzieci i młodzieży (7 r.ż – 18 r.ż). Prowadzi także psychoterapię młodych dorosłych (18 r.ż – 25 r.ż). Swoją pracę poddaje stałej superwizji, zarówno z psychoterapeutami posiadającymi wykształcenie psychologiczne jak i psychiatryczne, swój warsztat terapeutyczny rozwija biorąc udział w konferencjach naukowych szkoleniach oraz warsztatach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPPd.

Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń wieku rozwojowego, szczególnie okresu adolescencji w tym zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń lękowych, trudności społecznych, fobii, trudności z kontrolą agresji oraz zaburzeń emocjonalnych ,a zwłaszcza rozwijających się zaburzeń osobowości w wieku nastoletnim.

Doświadczenie zawodowe z zakresu terapii:
Psychoterapeutka Dzieci i Młodzieży w Poradni Zdrowia Psychicznego “Refleksja”.
Psychoterapeutka w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Krakowie.
Kierownik w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Krakowie.
Prowadząca zajęcia z zakresu psychoterapii w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na Wydziale Psychologii.
Psychoterapeutka w Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei w Poradni Zdrowia Psychicznego.
Socjoterapeutka w Stowarzyszeniu Aslan w Warszawie.
Socjoterapeutka w Stowarzyszeniu dla Rodzin w Warszawie.
Socjoterapeutka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Kąt” w Aninie.
Socjoterapeutka w Gimnazjum nr 28 m. gen. bryg. Franciszka Sznajdego w Warszawie.
Stażystka w Krakowskim Instytucie Psychoterapii.
Stażystka w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Stacjonarny Oddział Psychiatryczny.

Szkolenia: Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym; Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

Wyślij zgłoszenie za pomocą formularzaWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz zapoznałam/-em się z treścią obowiązku informacyjnego i w pełni ją akceptuję.

Pełna treść obowiązku informacyjnego do wglądu.