psychoterapeuta dzieci i młodzieży

mgr Katarzyna Kitrasiewicz (Fijałkowska) to psychoterapeutka, socjoterapeutka i pedagog. Od 2006 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła także w tym samym centrum Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Aktualnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego.

mgr Katarzyna Fijałkowska

mgr Katarzyna Kitrasiewicz (Fijałkowska) to psychoterapeutka, socjoterapeutka i pedagog. Od 2006 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła także w tym samym centrum Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Aktualnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego.

Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej oraz grupowej dzieci i młodzieży. Prowadzi także psychoterapię dorosłych. Swoją pracę poddaje stałej superwizji, zarówno z psychoterapeutami posiadającymi wykształcenie psychologiczne jak i psychiatryczne, swój warsztat terapeutyczny rozwija także biorąc udział w konferencjach naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPPd.

Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń wieku rozwojowego, szczególnie okresu adolescencji w tym zaburzeń adaptacyjnych, trudności społecznych, fobii, trudności z kontrolą agresji oraz zaburzeń emocjonalnych ,a zwłaszcza rozwijających się zaburzeń osobowości w wieku nastoletnim.

Doświadczenie zawodowe:
Obecnie Psychoterapeutka Dzieci i Młodzieży w Poradni Zdrowia Psychicznego “Refleksja”.
Psychoterapeutka w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.
Socjoterapeutka w Stowarzyszeniu Aslan w Warszawie.
Socjoterapeutka w Stowarzyszeniu dla Rodzin w Warszawie.
Socjoterapeutka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Kąt” w Aninie.
Stażystka w Krakowskim Instytucie Psychoterapii.
Stażystka w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Stacjonarny Oddział Psychiatryczny.

Szkolenia: Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym; Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym