mgr Anna Rubiś jest dyplomowaną psychoterapeutką psychodynamiczną dzieci i młodzieży. Od 8 lat prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Udziela specjalistycznej pomocy w zaburzeniach zachowania i emocji, zaburzeniach lękowych i depresyjnych, adaptacyjnych, odżywiania oraz ADHD.

mgr Anna Rubiś

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapii przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum UJ, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Doświadczenie kliniczne i terapeutyczne zdobywała podczas staży na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, jak również w ośrodku specjalizującym się w prowadzeniu terapii rodzinnych. Ma 8-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą – jako psychoterapeuta indywidualny w poradniach w Krakowie i w Limanowej oraz jako psycholog szkolny.

Od 7 lat pracuje również z osobami dorosłymi. Aktualnie prowadzi terapie indywidualne osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży w jednej z krakowskich Poradni Zdrowia Psychicznego. Jest w trakcie procesu certyfikacji na psychoterapeutę Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Pracuje w podejściu psychodynamicznym.

U osób dorosłych zajmuje się leczeniem zaburzeń osobowości, nastroju, odżywiania, lękowych, jak również trudności relacyjnych. W Centrum „Refleksja” specjalizuje się w pracy z pacjentami niepełnoletnimi – dziećmi oraz adolescentami w wieku od 13 do 18 lat(zaburzenia zachowania i emocji, lękowe, adaptacyjne, odżywiania, ADHD, depresyjne).