Psychoterapeutka dzieci i młodzieży

mgr Anna Rubiś jest dyplomowaną psychoterapeutką psychodynamiczną dzieci i młodzieży. Od 8 lat prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. Udziela specjalistycznej pomocy w zaburzeniach zachowania i emocji, zaburzeniach lękowych i depresyjnych, adaptacyjnych, odżywiania oraz ADHD.

mgr Anna Rubiś

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapii przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum UJ, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Doświadczenie kliniczne i terapeutyczne zdobywała podczas staży na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, jak również w ośrodku specjalizującym się w prowadzeniu terapii rodzinnych. Ma 8-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą – jako psychoterapeuta indywidualny w poradniach w Krakowie i w Limanowej oraz jako psycholog szkolny.

Od 5 lat pracuje również z osobami dorosłymi. Aktualnie prowadzi terapie indywidualne osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży w jednej z krakowskich Poradni Zdrowia Psychicznego. Jest w trakcie procesu certyfikacji na psychoterapeutę Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Pracuje w podejściu psychodynamicznym.

U osób dorosłych zajmuje się leczeniem zaburzeń osobowości, nastroju, odżywiania, lękowych, jak również trudności relacyjnych. W Centrum „Refleksja” specjalizuje się w pracy z pacjentami niepełnoletnimi – dziećmi powyżej 5 r.ż. oraz adolescentami (zaburzenia zachowania i emocji, lękowe, adaptacyjne, odżywiania, ADHD, depresyjne).

Doświadczenie zawodowe:
Centrum Psychologii i Psychoterapii „Refleksja” w Krakowie – psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Psychoterapeutka dorosłych w jednej z Krakowskich poradni Zdrowia Psychicznego
Psychoterapeutka dzieci i młodzieży w poradniach zdrowia psychicznego w Limanowej oraz w Krakowie
Psycholog szkolny w Gimnazjum w Wieliczce i w SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Krakowie
Staż w Krakowskim Ośrodku Terapii
Staże na psychiatrycznych oddziałach stacjonarnych w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego i w Szpitalu im. Babińskiego w Krakowie.

Szkolenia: 4-letni całościowy kurs psychoterapii przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum UJ, „Setting w pudełku”, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci.

Wyślij zgłoszenie za pomocą formularzaWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz zapoznałam/-em się z treścią obowiązku informacyjnego i w pełni ją akceptuję.

Pełna treść obowiązku informacyjnego do wglądu.