Jest psychologiem i psychoterapeutą. Ukończył czteroletni kurs psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Jako psychoterapeuta leczy osoby dorosłe cierpiące z powodu nerwic, lęku, zaburzeń afektywnych (np. depresji), syndromu Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) i zaburzeń osobowości. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

mgr Michał Straszak

Mgr Michał Straszak jest psychologiem i psychoterapeutą. Uzyskał tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, a następnie ukończył czteroletni kurs psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

W Centrum Psychologii i Psychoterapii „Refleksja” wspiera osoby dorosłe w ramach psychoterapii indywidualnej z częstotliwością od jednej do kilku sesji w tygodniu. Pracuje z osobami, które doświadczają w swoim życiu różnego rodzaju trudności emocjonalnych, problemów w budowaniu relacji z innymi bądź chciałyby lepiej poznać i zrozumieć siebie. Ma doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi z powodu nerwic, lęku, zaburzeń afektywnych (np. depresji), syndromu Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz zaburzeń osobowości.  Pracuje w nurcie psychodynamicznym w oparciu o rozumienie psychoanalityczne.

W swojej pracy respektuje kodeks etyczny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którego członkiem jest od 2016 r. (Sekcja Naukowa Psychoterapii). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w ramach procesu certyfikacji. Regularnie poszerza także swoją wiedzę i doskonali umiejętności w ramach licznych szkoleń, warsztatów i konferencji związanych z psychoterapią.