Mgr Michał Straszak jest psychoterapeutą oraz psychologiem. Tytuł magistra uzyskał na Uniwersytecie SWSP w Katowicach. Obecnie jest w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii. Zajmuje się leczeniem zaburzeń osobowości, nerwic oraz zaburzeń afektywnych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Michał Straszak

Mgr Michał Straszak jest psychoterapeutą oraz psychologiem. Tytuł magistra uzyskał na Uniwersytecie SWSP w Katowicach. Obecnie jest w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii (Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, kurs posiada akredytację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), a także studiów podyplomowych „Zintegrowana Szkoła Psychoterapii Uzależnień” (Uniwersytet SWPS, akredytacja Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Regularnie poszerza swoją wiedzę i doskonali umiejętności w ramach licznych szkoleń, warsztatów i konferencji związanych z psychoterapią.

Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych w podejściu psychodynamicznym. Zajmuje się leczeniem zaburzeń osobowości, nerwic oraz zaburzeń afektywnych. Zdobył kompetencje, które pozwalają leczyć osoby z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe:
Obecnie Psychterapeuta w „Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja”
Psycholog w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
Stażysta w Górnośląskim Centrum Medycznym – Szpital w Ochojcu
Stażysta w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

Szkolenia: Seminarium teoretyczno – kliniczne „Psychotyczne aspekty chorób afektywnych” (zajęcia prowadzone przez Lecha Kalitę, psychoterapeutę psychoanalitycznego), konferencja “Ciało z waty, ciało z kamienia – refleksje na temat obrazu i doświadczania ciała u osób z syndromem DDA” organizowane przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, konferencja naukowa „Obcy. Inny. Taki sam w psychoterapii” oraz inne.