Kontakt

+48 510 977 663
Umawianie wizyt wtorek 11:00-15:00

Godziny pracy

pon. - pt. 8:00 - 21:00
sob. - nie. Zamknięte

Psychiatra w Krakowie

W jaki sposób i Jak może pomóc psychiatra?

W Centrum oferujemy fachową pomoc psychiatryczną osobom, które przebyły lub doświadczają aktualnie kryzysu psychicznego np.: chorób afektywnych, zaburzeń nerwicowych czy zaburzeń psychotycznych. Konsultacje psychiatryczne prowadzone są przez lekarza psychiatrę, który przeprowadza wywiad diagnostyczny i proponuje odpowiednią formę leczenia. Czasami lekarz może zlecić dodatkowe badania mające na celu pogłębienie diagnozy. W Centrum Refleksja Lekarz psychiatra w Krakowie może zaproponować pacjentowi leczenie farmakologiczne, podjęcie psychoterapii lub połączenie obu form pomocy.

Oferujemy konsultacje psychiatryczne i leczenie ambulatoryjne pod kierunkiem psychiatry dla osób:

  • martwiących się o swój stan psychiczny,
  • przeżywających kryzys psychiczny,
  • ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi,
  • obserwujących u siebie objawy zwiastunowe (ostrzegawcze) choroby,
  • cierpiących na zaburzenia o charakterze psychotycznym,
  • wymagających ustabilizowania nastroju, np w Chorobie Afektywnej Dwubiegunowej lub depresji,
  • cierpiących na zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (np. uporczywe bóle psychogenne, zab. hipochondryczne),
  • doświadczających zaburzeń lękowych (np. zaburzenia w postaci fobii, napady lęku),
  • w reakcji na ciężki stres i przechodzących zaburzenia adaptacyjne,
  • doświadczających zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.
psychiatra kraków

Jak wygląda konsultacja z psychiatrą?

Psychiatra rozpoczyna proces leczenia pacjenta od wizyt diagnostycznych. Jest to kilka (1-3) wizyt, podczas których ma miejsce zebranie wywiadu, diagnostyka kliniczna oraz zostaje sformułowana propozycja leczenia pacjenta. Wizyta diagnostyczna trwa zwykle 50min. Kolejnym etapem leczenia psychiatrycznego są wizyty kontrolne, które odbywają się zwykle raz w miesiącu, w zależności od oceny stanu psychicznego pacjenta. Na wizytach kontrolnych ma miejsce kontrola procesu leczenia, przedłożenie recept, wydanie zaświadczeń, omówienie zaleceń. Każda wizyta kontrolna trwa 30 minut.

Psychiatra rozpoczyna proces leczenia pacjenta od wizyt diagnostycznych. Jest to zazwyczaj kilka wizyt (1-3), podczas których ma miejsce rejestracja formalna pacjenta, kolejno zebranie wywiadu i diagnostyka kliniczna, a na końcu zostaje sformułowana propozycja leczenia. Wizyta diagnostyczna trwa 50min. Kolejnym etapem leczenia psychiatrycznego są wizyty kontrolne lub lecznicze, które odbywają się z częstotliwością zależną od oceny stanu psychicznego pacjenta. Na wizytach kontrolnych ma miejsce ocena procesu leczenia i tolerancji leków, wystawienie recept oraz omówienie zaleceń. Na wizytach leczniczych dokonywana jest modyfikacja leczenia, ocena zaleconych badań, przeprowadzana jest psychoedukacja, wydawane są ewentualne  zaświadczenia lub orzeczenia. Każda wizyta kontrolna lub lecznicza trwa od 20 -30 minut.

Przygotowanie do pierwszej wizyty polega na zebraniu stosownej dokumentacji medycznej jeśli takowa istnieje, spisaniu listy stosowanych stałych leków (aktualnie lub uprzednio) oraz zabraniu ze sobą dowodu osobistego. Płatność za wizytę dokonywana jest wg cennika dostępnego na stronie internetowej przed wizytą w przypadku teleporady lub po wizycie w przypadku wizyty bezpośrednio w poradni. Wizyty diagnostyczne odbywają się wyłącznie w formie stacjonarnej w gabinecie nr 1 na parterze. Celem leczenia jest proces stopniowej poprawy objawowej oraz optymalnie odzyskanie utraconej uprzednio sprawności tj. remisji funkcjonalnej.

lekarz psychiatra dla osób dorosłych

Lek. psychiatra Andrzej Kras

Psychiatria w naszym Centrum

Zapewnienie wsparcia psychiatrycznego w Centrum Refleksja to kluczowy krok w podróży do zdrowia psychicznego. Nasze usługi obejmują profesjonalną pomoc dla osób borykających się z różnorodnymi kryzysami psychicznymi, takimi jak choroby afektywne, zaburzenia nerwicowe czy zaburzenia psychotyczne. Nasz doświadczony lekarz psychiatra w Krakowie przeprowadza konsultacje diagnostyczne, skupiając się na zrozumieniu indywidualnych potrzeb pacjenta i proponując spersonalizowane podejście do leczenia.

W procesie terapeutycznym lekarz psychiatra może zlecić dodatkowe badania, aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji pacjenta. Oferujemy kompleksową opiekę obejmującą leczenie farmakologiczne oraz propozycje psychoterapii, dostosowane do konkretnych wymagań każdego pacjenta. Wyważone podejście umożliwia skuteczne zarządzanie różnymi rodzajami zaburzeń psychicznych.

Konsultacje psychiatryczne w Centrum Refleksja są dostępne dla osób z różnymi potrzebami, takimi jak obawy dotyczące stanu psychicznego, kryzysy psychiczne, diagnozowane zaburzenia psychiczne, objawy zwiastunowe chorób, czy zaburzenia lękowe. Nasz zespół specjalistów oferuje także pomoc w radzeniu sobie z reakcjami na ciężki stres oraz w przezwyciężaniu zaburzeń adaptacyjnych.

Proces konsultacji z psychiatrą obejmuje wizyty diagnostyczne, podczas których skupiamy się na zebraniu kompleksowego wywiadu i postawieniu trafnej diagnozy. Następnie, w ramach wizyt kontrolnych, monitorujemy postępy leczenia i dostosowujemy plan terapeutyczny do zmieniających się potrzeb pacjenta.

Wartością naszego podejścia jest nie tylko skoncentrowanie się na objawach, ale również na przywracaniu pacjentom utraconej sprawności funkcjonalnej. Celem leczenia jest stopniowa poprawa objawów oraz odzyskanie utraconej sprawności, co przekłada się na remisję funkcjonalną. Jesteśmy skoncentrowani na dostarczeniu ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej, uwzględniającej indywidualne potrzeby każdego pacjenta.

Umów się na wizytę u psychologa

Możesz zarezerwować wizytę w kalendarzu online. Wybierz specjalistę oraz dogodny dla siebie termin. W kilka minut otrzymasz potwierdzenie rezerwacji.

Czym Jest Psychoterapia?

Scroll to Top