psychiatria dorosłych, psychoseksuologia

Lek. Andrzej Kras specjalizuje się w psychiatrii osób dorosłych. Odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii w Szpitalu Specjalistycznym Im. Józefa Babińskiego w Krakowie. Zdobył doświadczenie zawodowe pracując jako psychiatra: w Krakowie na oddziałach stacjonarnych i dziennych psychiatrii, toksykologii, chorób wewnętrznych; w Warszawie pracując pod okiem specjalisty seksuologa podczas stażu fakultatywnego; pełniąc całodobowe dyżury medyczne, a także opiekując się pacjentami w ramach poradni zdrowia psychicznego. W pracy zawodowej zaangażowany jest również w pomoc osobom z problematyką obejmującą leczenie psychoterapeutyczne oraz seksuologiczne.

Lek. Psychiatra Andrzej Kras

Lek. Andrzej Kras specjalizuje się w psychiatrii osób dorosłych. Odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii w Szpitalu Specjalistycznym Im. Józefa Babińskiego w Krakowie. Zdobył doświadczenie zawodowe pracując jako psychiatra: w Krakowie na oddziałach stacjonarnych i dziennych psychiatrii, toksykologii, chorób wewnętrznych; w Warszawie pracując pod okiem specjalisty seksuologa podczas stażu fakultatywnego; pełniąc całodobowe dyżury medyczne, a także opiekując się pacjentami w ramach poradni zdrowia psychicznego. W pracy zawodowej zaangażowany jest również w pomoc osobom z problematyką obejmującą leczenie psychoterapeutyczne oraz seksuologiczne.

Jako psychoterapeuta podnosi swoje kwalifikacje w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie ukonczył czteroletnie szkolenie oraz przeszedł dwuletnie doświadczenie własne w ramach tego szkolenia. Obecnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu Terapeuty Psychodynamicznego. Korzysta z regularnej superwizji certyfikowanych superwizorów w formie indywidualnej oraz grupie Balinta. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Jako psychoseksuolog zdobył certyfikowany dyplom całościowego szkolenia w zakresie seksuologii w Szkole Terapii Seksuologicznej im. Profesora Lwa Starowicza, odbył wymagane staże w ramach szkolenia oraz fakultatywne pod okiem specjalisty medycyny seksualnej. Obecnie przygotowuje się do odbywania specjalizacji w dziedzinie seksuologii medycznej oraz uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Korzysta z superwizji certyfikowanych superwizorów w dziecinie Seksuologii.

W swojej pracy zawodowej przywiązuje szczególną uwagę do diagnostyki oraz podejścia holistycznego uwzględniającego czynniki biologiczne, środowiskowe oraz psychologiczne, które wpływają na aktualną sytuację życiową. Zdobyte kompetencje pozwalają mu leczyć zaburzenia osobowości; zaburzenia psychiatryczne z grup chorób afektywnych, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń psychotycznych, uzależnień; zaburzenia seksuologiczne z grup dysfunkcji seksualnych, problematyki seksuologicznej pary oraz dotyczące problematyki osobowościowej.

Doświadczenie zawodowe:
Psychiatra w „Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja”.
Psychoterapeuta i Psychoseksuolog w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krakowie.
Psychiatra w Szpitalu im Józefa Babińskiego w Krakowie.
Psychiatra na Oddziale Psychiatrii Ogólnej oraz Oddziale Detoksykacyjnym w Szpitalu im. Jana Pawła II w Nowym Targu
Psychiatra na Oddziale Psychiatrii Ogólnej w Szpitalu im Św. Łukasza w Tarnowie.
Psychiatra w poradni zdrowia psychicznego.