mgr Marcin Bielecki jest psychologiem oraz dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym. Studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach gdzie zrealizował ścieżkę specjalizacyjną z Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego. Ukończył całościowy czteroletni kurs psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

mgr Marcin Bielecki

mgr Marcin Bielecki jest psychologiem oraz dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym. Studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach gdzie zrealizował ścieżkę specjalizacyjną z Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego. Ukończył całościowy czteroletni kurs psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Kurs rekomendowany jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Tam również uzyskał dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego. W przeciągu ostatnich 8 lat swoje doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywał w Górnośląskim Centrum Medycznym na oddziale Psychiatrii i Psychoterapii, Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie – Zakład Psychoterapii UJ Collegium Medicum gdzie prowadził psychoterapię indywidualną i grupową oraz w prywatnej praktyce specjalistycznej.  Regularnie uczestniczy w procesie superwizji prowadzonej przez Certyfikowanych Superwizorów zarówno indywidualnie jak i w formule grupy Balinta. Jest w trakcie procesu certyfikacji mającego na celu uzyskanie certyfikatów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Proces certyfikacyjny prowadzi Certyfikowany Superwizor wyżej wymienionych towarzystw, psychiatra i wieloletni ordynator oddziału Psychiatrii Psychodynamicznej Kliniki Szpitala Uniwersyteckiego.

Specjalizuje się w psychoterapii psychodynamicznej prowadzonej w formie indywidualnej oraz grupowej. Prowadzi psychoterapię pacjentów cierpiących na zaburzenia osobowości (w obszarze cech oraz struktury osobowości), nerwice, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne. Zajmuje się również trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji, oraz trudnościami wynikającymi z różnego rodzaju objawów lub dysfunkcji takich jak: natrętne myśli, reakcje somatyczne i emocjonalne pod wpływem stresu, myśli rezygnacyjne, dysfunkcje seksualne o podłożu psychogennym. Prowadzi także terapię członków rodzin z problemem alkoholowym tzw. syndromem DDA.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Szkolenia i konferencje: Całościowy Czteroletni Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej, Diagnoza oraz strukturalne leczenie zaburzeń osobowości – leczenie osobowości Borderline, Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości, Psychodynamiczne leczenie nerwic, Psychoterapia par w ujęciu psychoanalitycznym, Wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysu.

Wyślij zgłoszenie za pomocą formularzaWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz zapoznałam/-em się z treścią obowiązku informacyjnego i w pełni ją akceptuję.

Pełna treść obowiązku informacyjnego do wglądu.