Psychoterapia psychodynamiczna

Podejście psychodynamiczne powstało na fundamentach koncepcji psychoanalitycznych oraz współczesnej psychiatrii. Psychodynamika bazuje na założeniu, że rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością. Życiem człowieka sterują nieuświadomione mechanizmy działania, wewnętrzne konflikty, pragnienia, potrzeby, sposoby interpretowania rzeczywistości oraz schematy relacji z ludźmi. Drogą do rozumienia nieświadomości jest przyglądanie się marzeniom sennym, objawom nerwicowym, przejęzyczeniom oraz nieuświadomionym sposobom tworzenia i przeżywania relacji. Koncepcje psychodynamiczne zawierają potrzebne metody naukowe by dokonać zmian w życiu pacjenta poprzez proces psychoterapii.