Kontakt

+48 510 977 663
Umawianie wizyt wtorek 11:00-15:00

Godziny pracy

pon. - pt. 8:00 - 21:00
sob. - nie. Zamknięte

Psychoterapia Indywidualna Dla Dorosłych

Psychoterapia indywidualna dla dorosłych – krótko o zagadnieniu

Psychodynamiczna psychoterapia indywidualna opiera się przede wszystkim na relacji terapeuty z pacjentem. Istotną rolę w procesie odgrywają naturalnie również takie czynniki jak osobowość osoby, jej historia życia i związane z nią uwarunkowania. Jednak to co jest sednem psychoterapii indywidualnej jest relacja terapeutyczna, oparta na koncepcji przeniesienia i przeciwprzeniesienia umiejscowiona „tu i teraz”. Osoba uczestnicząca w terapii wraz z terapeutą przechodzi przez proces poznając charakter relacji, który stopniowo w trakcie sesji ulega ujawnieniu. Ukierunkowana jest zazwyczaj na konkretny problem ale bywa, że cele terapii mogą ulegać zmianie w trakcie jej trwania. Relacja ta daje możliwości przepracowania wypartych treści, które to z nieświadomości mają wpływ na życie danej osoby. Ponadto psychodynamiczna psychoterapia indywidualna umożliwia wnikliwe przyjrzenie się i oswojenie z tym co jest często trudne i zagrażające, a w skutek działania pewnych sił zostało wyparte do nieświadomości.

Podejście psychodynamiczne powstało na fundamentach koncepcji psychoanalitycznych oraz współczesnej psychiatrii. Psychodynamika bazuje na założeniu, że rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością. Życiem człowieka sterują nieuświadomione mechanizmy działania, wewnętrzne konflikty, pragnienia, potrzeby, sposoby interpretowania rzeczywistości oraz schematy relacji z ludźmi. Drogą do rozumienia nieświadomości jest przyglądanie się marzeniom sennym, objawom nerwicowym, przejęzyczeniom oraz nieuświadomionym sposobom tworzenia i przeżywania relacji. Koncepcje psychodynamiczne zawierają w potrzebne metody by dokonać zmian w procesie psychoterapii indywidualnej.

psychoterapia indywidualna kraków

Specjaliści Centrum Refleksja specjalizują się w psychoterapii indywidualnej dla dorosłych w nurtach psychodynamicznym oraz psychoanalitycznym. Są to metody leczenia, które z powodzeniem stosuje się w leczeniu zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych, nerwic czy depresji.

Ponadto gdy pacjent nie doświadcza powyższych dolegliwości a widzi u siebie trudności takie jak:

  • trudne, kruche lub/i niestabilne relacje interpersonalne czy partnerskie,
  • obniżone i niestabilne poczucie własnej wartości,
  • obniżona lub znikoma radość i satysfakcja z życia,
  • niespecyficzne trudności natury emocjonalnej.
  • zachowania autoagresywne i tendencje samobójcze,
  • trudności w podejmowaniu decyzji życiowych,
  • przewlekłe stany napięć i niepokoju.

W powyższych problemach wskazana może być psychoterapia indywidualna, której celem jest leczenie, uzyskanie zrozumienia objawów oraz ostatecznie osiągnięcie zmiany w sposobie funkcjonowania oraz przeżywania. Psychoterapia umożliwia dotarcie się do podłoża problemu, jednakże nie wyklucza to potrzeby rozwiązywania bieżących spraw i trudności.

Kompleksową pomoc oferujemy w naszym centrum psychoterapii na terenie Krakowa.

Leczenie zaburzeń osobowości w oparciu o metodę TFP

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu (ang. TFP – Transference Focused Psychotherapy) jest odmianą psychodynamicznej psychoterapii indywidualnej również opartej na dowodach naukowych i została stworzona dla pacjentów cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia osobowości – w szczególności dla pacjentów z zaburzeniami borderline. Osoby z zaburzeniami osobowości mogą doświadczać stanów depresyjnych, frustracji oraz braku satysfakcji i spełnienia w różnych obszarach życia, a w szczególności w bliskich związkach oraz pozostałych relacjach interpersonalnych a także w obszarze pracy. Czytaj więcej o metodzie

Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa i długoterminowa

Krótkoterminowa psychoterapia indywidualna: Ta forma psychoterapii istnieje głównie w celu rozwiązania konkretnych i określonych problemów osoby. Wraz z terapeutą, z którym jest w relacji terapeutycznej wspólnie podejmują wysiłki by rozwiązać ten określony problem. Bywa jednak, że w trakcie jej trwania zostaje podjęta decyzja o przejściu w terapię długoterminową w związku z ujawnieniem treści jakie nie były dostępne w trakcie pierwszych spotkań. Propozycja taka może paść ze strony psychoterapeuty ale to przede wszystkim pacjent podejmuję decyzję o takim kroku.

psychoterapia indywidualna dla dorosłych Kraków

Długoterminowa psychoterapia indywidualna: Jest adekwatna dla pacjentów, u których trudności wynikają ze struktury osobowości lub ich objawy mają charakter chroniczny. Dla tych, którzy „od zawsze” borykają się z konkretnymi i specyficznymi dla nich problemami/objawami. Ponadto skierowana jest do osób, którym trudno jest podać konkretną przyczynę ich dyskomfortu psychicznego czy trwającego nieuzasadnionego lęku lub cierpienia. Długoterminowa psychoterapia jest również podejmowana w nerwicach, ponieważ półroczny czas trwania sesji odbywających się raz w tygodniu jest zbyt krótki by zaobserwować zmianę. Co więcej dużą rolę pełni tu również osobowość danej osoby. Mianowicie u osób nieśmiałych czy zamkniętych często bywa tak, iż uczestnicząc w relacji terapeutycznej potrzebują one więcej czasu na oswojenie się i zdobycie zaufania. (moment zakończenia terapii zależy w dużej mierze od konkretnej osoby lub zaleceń terapeuty). Czas trwania psychoterapii długoterminowej wynosi minimum 2 lata – w większości przypadków bez terminu końcowego.

Specjaliści pracujący z osobami dorosłymi

mgr Donata Liberacka

mgr Izabella Brodzik

Teresa Stadnik

Jest psychoterapeutką specjalizującą się w psychoterapii psychodynamicznej z bogatym doświadczeniem w psychoterapii indywidualnej jak i partnerskiej. Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Michał Straszak

mgr Aleksandra Kończakowska

mgr Michał Kozaczuk

mgr Agnieszka Sipiora-Łyszczak

mgr Katarzyna Jóźwik

 

mgr Teresa Szewczyk

 

Lek. psychiatra Andrzej Kras

mgr Radosław Sterna

mgr Marcin Bielecki

Umów się na wizytę u psychologa

Możesz zarezerwować wizytę w kalendarzu online. Wybierz specjalistę oraz dogodny dla siebie termin. W kilka minut otrzymasz potwierdzenie rezerwacji.

Czym Jest Psychoterapia?

Scroll to Top