Psycholog oraz psychoterapeutka osób dorosłych pracująca w nurcie psychodynamicznym. Pracuje z osobami cierpiącymi na zaburzenia nerwicowe, osobowości, depresyjne, z doświadczeniem psychozy, oraz udziela wsparcia psychologicznego w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów psychologicznych.

mgr Aleksandra Kończakowska

Jest absolwentką kierunku psychologia stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie w trakcie 4-letniego, całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zdobywała na stażach w Szpitalu Klinicznym im. J. Babińskiego, w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym oraz w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracuje z osobami doświadczającym różnego rodzaju kryzysów psychicznych, pomagając im w dotarciu do źródeł cierpienia, a także w dążeniu do zrozumienia tego, kim są i czego potrzebują. Poprzez psychoterapię leczy zaburzenia osobowości, nerwice, zaburzenia psychosomatyczne oraz zaburzenia afektywne