Współpraca z Centrum Refleksja

Centrum Refleksja oferuje możliwość współpracy organizacjom, firmom oraz niezależnym specjalistom związanym z branżą zdrowia psychicznego oraz rozwoju osobistego. Współpraca może mieć charakter jednostronny bądź dwustronny. Centrum oferuje profesjonalną pomoc oraz wsparcie psychologiczno-psychoterapeutyczne. Ponadto posiadamy zaplecze warsztatowo-treningowe zarówno merytoryczne jak i techniczne.

Współpracujemy z:

Ośrodkami wychowawczymi.
Ośrodkami naukowymi.
Placówkami resocjalizacyjnymi.
Prywatnymi firmami.
Ośrodkami szkoleniowymi.
Placówkami służby medycznej.

wspolpraca@centrumrefleksja.pl

Oferty pracy dla psychoterapeuty:

Psychoterapeuta Psychodynamiczny Dorosłych (nr ref. PPD03)

Do obowiązków Psychoterapeuty będzie należało:

– prowadzenie konsultacji diagnostycznych pacjentów w ramach kwalifikacji do leczenia

– prowadzenie sesji terapeutycznych

– wypełnianie dokumentacji zgodnie ze standardami Centrum Refleksja

– uczestniczenie w zebraniach zespołu oraz superwizjach zespołowych

– współpraca z pozostałymi członkami zespołu w zakresie leczenia pacjentów oraz w zakresie wewnętrznych inicjatyw i projektów.

Co będzie potrzebne do pracy w naszym zespole?

– doświadczenie w pracy Psychoterapeuty Dorosłych

– umiejętność przeprowadzania wywiadu z pacjentami i stawiania wstępnych hipotez diagnostycznych dotyczących psychopatologii. Formułowanie wstępnego planu leczenia.

–uczestnictwo w szkoleniu psychoterapeutycznym

– zaangażowanie oraz chęć pracy w zespole terapeutycznym

Psychoterapeuta Psychodynamiczny Dzieci i Młodzieży (nr ref. TDM02)

Do obowiązków Psychoterapeuty będzie należało:

– prowadzenie konsultacji diagnostycznych pacjentów w ramach kwalifikacji do leczenia

– prowadzenie sesji terapeutycznych

– wypełnianie dokumentacji zgodnie ze standardami Centrum Refleksja

– uczestniczenie w zebraniach zespołu oraz superwizjach zespołowych

– współpraca z pozostałymi członkami zespołu w zakresie leczenia pacjentów oraz w zakresie wewnętrznych inicjatyw i projektów.

Co będzie potrzebne do pracy w naszym zespole?

– doświadczenie w pracy psychoterapeuty Dzieci i Młodzieży

– umiejętność prowadzenia konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi pacjentów

– umiejętność przeprowadzania wywiadu z pacjentami i stawiania wstępnych hipotez diagnostycznych dotyczących psychopatologii. Formułowanie wstępnego planu leczenia.

–uczestnictwo w szkoleniu psychoterapeutycznym

Oferty pracy dla lekarza psychiatry:

Lekarz Psychiatra Dzieci i Młodzieży (nr ref. PDM01)

Do obowiązków Psychiatry będzie należało:

– prowadzenie konsultacji lekarskich mających na celu diagnozę pacjentów w kierunku farmakoterapii

– prowadzenie wizyt lekarskich kontrolnych

– wypełnianie dokumentacji zgodnie ze standardami Centrum Refleksja

– uczestniczenie w zebraniach zespołu oraz superwizjach zespołowych

– współpraca z pozostałymi członkami zespołu w zakresie leczenia komplementarnego pacjentów – wspólne omawianie leczenia pacjentów w kontekście psychoterapii oraz farmakoterapii

Co będzie potrzebne do pracy w naszym zespole?

– doświadczenie w pracy Psychiatry Dzieci i Młodzieży (co najmniej 2 lata)

– ukończona specjalizacja z zakresu Psychiatrii Dzieci i Młodzieży lub uczestnictwo w ostatnim roku specjalizacji

– zaangażowanie oraz chęć pracy w zespole

Zgłoszenia na wybrane stanowisko

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji z tematem wiadomości

„Imię i nazwisko – nr ref. przypisany do stanowiska (PPD03) ”

na adres

wspolpraca@centrumrefleksja.pl

Prosimy o opatrzenie aplikacji klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych także po zakończeniu tego procesu, dla potrzeb kolejnych prowadzonych rekrutacji”.