Kontakt

+48 510 977 663
Umawianie wizyt wtorek 11:00-15:00

Godziny pracy

pon. - pt. 8:00 - 21:00
sob. - nie. Zamknięte

psychoterapia psychodynamiczna – Proces

Psychoterapia Psychodynamiczna, z perspektywy pacjenta może wydawać się jakby była owiana tajemnicą. W skrócie jest jednak opiera się na naturalnym procesie, który dotyczy każdego człowieka.

Psychoterapia Psychodynamiczna – podstawy rozumienia nurtu

Psychoterapia psychodynamiczna jest nurtem psychoterapeutycznym, który skupia się na badaniu nieświadomych procesów i ich wpływie na życie pacjenta. Opiera się na zrozumieniu czynników psychologicznych kształtujących osobowość i wpływających na emocje, myśli i zachowania jednostki. Terapeuta i pacjent eksplorują wewnętrzne konflikty, pragnienia, traumy i relacje interpersonalne, aby odkryć przyczyny problemów psychicznych. Terapia ta dąży do wprowadzenia trwałych zmian w funkcjonowaniu pacjenta i osobowości, nie tylko złagodzenia objawów.

Psychoterapia psychodynamiczna zakłada, że doświadczenia wczesnego dzieciństwa mają wpływ na psychikę i radzenie sobie z trudnościami w dorosłym życiu. Terapeuta odgrywa aktywną rolę w tworzeniu bezpiecznej przestrzeni, w której pacjent eksploruje swój wewnętrzny świat. Wykorzystuje słuchanie, analizowanie wypowiedzi, interpretowanie nieświadomych treści i badanie przeniesienia. Jest długoterminowa i trwa wiele lat. Jej celem jest transformacja głęboko zakorzenionych wzorców myślenia, uczuć i zachowań, co prowadzi do trwałej zmiany i wzrostu osobistego.

Każdy pacjent ma konkretny powód, który wywołuje u niego cierpienie i skłania  do szukania leczenia. Następnie należy przeprowadzić diagnozę patologii pacjenta oraz zaproponować odpowiednią terapię. Sesje psychoterapii, mogą odbywać się raz, dwa lub trzy razy w tygodniu przez wiele lat.

Jak zachodzi zmiana?

Możemy wyróżnić dwa główne mechanizmy zmiany. Pierwszy z nich polega na słuchaniu pacjenta podczas sesji terapeutycznej, analizowaniu jego uczuć, fantazji i skojarzeń oraz nawiązywaniu dialogu. W tym procesie pacjent odkrywa  wiedzę o sobie, której wcześniej nie miał, uzyskuje wgląd. Zadaniem psychoterapeuty jest ujawnienie, nazwanie i przekazanie pacjentowi informacji na temat jego nieświadomych motywów, które są fundamentem jego cierpienia. 

W długoterminowej terapii pacjenci z głębokimi zaburzeniami osobowości doświadczają drugiego mechanizmu zmiany, który przypomina proces rozwoju dziecka. Spotykając się z terapeutą przez wiele lat, tworzą długotrwałą relację. W tej relacji chory przyjmuje pewne cechy osobowości terapeuty na nieświadomym poziomie, co powoduje zmianę, która z początku wygląda na niewielką. Analogiczny proces, jak ten zachodzący w dzieciństwie, ma miejsce, gdy pacjent naśladuje i integruje elementy osobowości terapeuty. 

Istotnym elementem pracy psychoterapeutycznej jest to co dla Freuda było początkowo przeszkodą w terapii, czyli przeniesienie uczuć pacjenta na terapeutę, jest teraz nieodzownym elementem procesu psychoterapii. Bez silnej więzi i wzajemnego zaangażowania obu stron, bez emocjonalnego odpowiedzenia na głębokie i frustrujące dziecięce potrzeby pacjenta, trudno osiągnąć trwałe zmiany osobowości. W końcowym etapie procesu następuje stopniowe rozluźnianie tej więzi.

W relacji tej występuję wszystkie uczucia od rozpaczy, buntu, lęku, wstydu, przez gniew, złość, aż do pozytywnych uczuć. Zadaniem terapeuty jest stworzenie bezpiecznego psychicznie środowiska, w którym te emocje mogą zostać wyrażone.  Dzięki temu, obronne mechanizmy psychiczne zostają rozluźnione, a pacjent ma możliwość odkrycia zapomnianych lękowych doświadczeń lub dziecięcych fantazji. Przez ponowne przeżywanie tych uczuć do świata i siebie w obecności terapeuty, pacjent może odróżnić fantazję od rzeczywistości, zrozumieć mechanizmy podświadome, a napięcie i objawy mogą się zmniejszyć. 

Należy również popatrzeć na relację terapeutyczną jako sojusz, zakładający współpracę między dwiema osobami, zawartym na pewien czas i w określonym celu. Niezbędnym warunkiem terapii jest zaangażowanie pacjenta w proces leczenia i w pokonywanie oporu. W przypadku poważnych zaburzeń, silna motywacja pacjenta często powoduje lepsze wyniki terapii niż w przypadku łagodniejszych zaburzeń i biernego oporu pacjenta.

W końcu, technika analizy prowadzi do realnych zmian w życiu poprzez zmiany w wewnętrznych mechanizmach zachowania. Chodzi między innymi o rezygnację z nierealistycznych roszczeń, nieodwracalnych deficytów i  wielkościowych iluzji wewnętrznych, które od lat były i są źródłem cierpienia pacjenta.

Podsumowanie metody.

Psychoterapia psychodynamiczna to rozmowa i zrozumienie pacjenta. Wnikliwe rozumienie mechanizmów podświadomych  jest kluczowe przed podjęciem interwencji terapeutycznych opartych o dialog, który formułuje się podczas spotkań. Interwencje mogą przybrać różne formy, od ekspresywnych (klaryfikacja, konfrontacja, interpretacja) po wspierające (wyrażanie sądów o rzeczywistości, czasem psychoedukację). 

Psychoterapia psychodynamiczna odbywał się w bezpiecznym i zaufanym środowisku, które ma pozwolić pacjentowi na poznawanie swoich emocji, myśli i doświadczeń bez cenzurowania ich. Terapeuta pełni rolę przewodnika, umożliwiając pacjentowi zrozumienie siebie i wprowadzanie przez pacjenta pozytywnych zmian w jego życiu.

mgr Michał Kozaczuk
mgr Michał Kozaczuk jest psychologiem i dyplomowanym psychoterapeutą Czytaj więcej

Article available in English along with audio translation.

Podobne wpisy

Praca psychoterapeuty

Bezpieczeństwo danych

Pacjenci często pytają nas jak dbamy o bezpieczeństwo danych i informacji wrażliwych, które z racji Naszego zawodu zdecydowali się nam powierzyć. W niniejszym wpisie postaram się ten temat przybliżyć jednak zachowując na tyle duży poziom ogólności by nie zdradzać istotnych tajników zabezpieczeń.

Czytaj Więcej
Psychoterapia

Różne Kultury ta sama Nerwica

Artykuł ten pokrótce opisuje tematykę nerwic we współczesnych cywilizacjach. Składa się z dwóch części, pierwszej – wprowadzającej pojęcie nerwicy, oraz drugiej – przedstawiającej przykładowe różnice w postrzeganiu i podejściu do leczenia nerwic.

Czytaj Więcej
Aktualności

Zmiany w Refleksji

Postanowiliśmy odświeżyć naszą stronę internetową. Nowa strona jest szybsza i lepiej dostosowana do urządzeń mobilnych. Mamy nadzieję, że użytkownicy będą usatysfakcjonowani. Niektóre zmiany są trudne.

Czytaj Więcej
Scroll to Top