Komunikat do pacjentów Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja

Szanowni Państwo,

W związku z kierowanymi do nas pytaniami dotyczącymi kontaktu psychoterapeutycznego online oraz dotyczącymi kontynuowania obecnych procesów psychoterapeutycznych lub nowych przyjęć pacjentów przedstawiamy Państwu stanowisko Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja. Kierując się wiedzą i doświadczeniem psychoterapeutycznym, mając wgląd w poszczególne procesy naszych pacjentów i jednocześnie nie ignorując poważnej sytuacji epidemiologicznej staraliśmy się odpowiedzieć na te pytania w możliwie najbardziej adekwatny do sytuacji sposób. Staraliśmy się również znaleźć konsensus pomiędzy zaleceniami Ministerstwa Zdrowia dotyczące profilaktyki infekcji oraz transmisji zakażenia wirusem SARS oraz przedstawionej opinii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej wypracowaliśmy następujące stanowisko:

Procesy psychoterapeutyczne będą kontynuowane w placówce dla pacjentów i psychoterapeutów, którzy zdecydują się na pracę stacjonarną. Metoda psychoterapii psychodynamicznej z całą pewnością jest najbardziej efektywna w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Mając na uwadze różnorodność procesów terapeutycznych nie jest możliwe arbitralne i całościowe przejście na „psychoterapię online” dla wszystkich pacjentów. Może to mieć miejsce jedynie podejmując indywidualne rozważania nad każdym przypadkiem pacjenta i to w sytuacji gdy proces psychoterapii będzie zagrożony poprzez działanie niekontrolowalnych czynników zewnętrznych jakimi jest epidemia. Wtedy to Psychoterapia Psychodynamiczna może (nie musi) przejść w formę podtrzymującą kontakt psychoterapeutyczny oraz pełnić funkcję w dużej mierze wspierającą w czasie kryzysu. Forma podtrzymująca nie jest to żadną miarą mniej wartościową formą kontaktu ale istotnie posiadającą inną funkcję niż ta, którą jest zawarta we właściwej Psychoterapii Psychodynamicznej.  Kwestie czy w ogóle i kiedy rozpocząć kontakt online pozostawiamy do rozważenia każdemu psychoterapeucie, który najlepiej zna swoich pacjentów ich sytuację oraz siebie samego. Zalecamy również superwizję każdego z takich przypadków jeżeli tylko będzie to możliwe. Podkreślamy jednocześnie, że z uwagi na dynamiczne zmiany w sytuacji epidemiologicznej nie wiemy ile może potrwać ewentualne wstrzymanie procesów psychoterapeutycznych. Taki stan niewiedzy jest zawsze niekorzystny dla pacjenta i powinien być zażegnany możliwie jak najszybciej. Podobnie jak „psychoterapia podtrzymująca online” nie może trwać zbyt długo i zalecamy powrót do sesji stacjonarnych jak tylko będzie to bezpieczne i możliwe.

Przeczytaj – Link do podstawowych informacji na temat kontaktu online.