Komunikat do pacjentów Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą obecnie w Polsce pojawiło się wiele pytań co do kontynuowania obecnych procesów psychoterapeutycznych oraz nowych przyjęć pacjentów. Kierując się wiedzą i doświadczeniem psychoterapeutycznym, mając wgląd w poszczególne procesy naszych pacjentów i jednocześnie nie ignorując poważnej sytuacji epidemiologicznej staraliśmy się odpowiedzieć na te pytania w możliwie najbardziej adekwatny do sytuacji sposób. Staraliśmy się również znaleźć konsensus pomiędzy zaleceniami Ministerstwa Zdrowia dotyczące profilaktyki infekcji oraz transmisji zakażenia wirusem covid – 19 oraz przedstawionej opinii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej wypracowaliśmy następujące stanowisko:

Procesy psychoterapeutyczne będą kontynuowane w placówce dla pacjentów i psychoterapeutów, którzy zdecydują się na pracę stacjonarną. Metoda psychoterapii psychodynamicznej z całą pewnością jest najbardziej efektywna w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Mając na uwadze różnorodność procesów terapeutycznych nie jest możliwe arbitralne i całościowe przejście na „psychoterapię online” dla wszystkich pacjentów. Może to mieć miejsce jedynie podejmując indywidualne rozważania nad każdym przypadkiem pacjenta i to w sytuacji gdy proces psychoterapii będzie zagrożony poprzez działanie niekontrolowalnych czynników zewnętrznych jakimi z całą pewnością jest epidemia. Wtedy to Psychoterapia Psychodynamiczna może (nie musi) przejść w formę podtrzymującą kontakt psychoterapeutyczny oraz pełnić funkcję w dużej mierze wspierającą w czasie kryzysu. Forma podtrzymująca nie jest to żadną miarą mniej wartościową formą kontaktu ale istotnie posiadającą inną funkcję niż ta, którą jest zawarta we właściwej Psychoterapii Psychodynamicznej.  Kwestie czy w ogóle i kiedy rozpocząć kontakt online pozostawiamy do rozważenia każdemu psychoterapeucie, który najlepiej zna swoich pacjentów ich sytuację oraz siebie samego. Zalecamy również superwizję każdego z takich przypadków jeżeli tylko będzie to możliwe. Podkreślamy jednocześnie, że z uwagi na dynamiczne zmiany w sytuacji epidemiologicznej nie wiemy ile może potrwać ewentualne wstrzymanie procesów psychoterapeutycznych. Taki stan niewiedzy jest zawsze niekorzystny dla pacjenta i powinien być zażegnany możliwie jak najszybciej. Podobnie jak „psychoterapia podtrzymująca online” nie może trwać zbyt długo i zalecamy powrót do sesji stacjonarnych jak tylko będzie to bezpieczne i możliwe.

Przeczytaj – Link do podstawowych informacji na temat kontaktu online.

Ponadto informujemy:

W placówce zostały wdrożone zasady profilaktyki infekcji:

 • Przy wejściu do placówki znajduje się stanowisko do odkażania rąk oraz wszystkie niezbędne informacje.
 • Większość powierzchni w placówce takich jak klamki, poręcze podajniki mydła, czy toalety będą odkażane w miarę możliwości.
 • Odległość pomiędzy fotelami psychoterapeuty i pacjenta zostanie odpowiednio zwiększona.
 • Pomieszczenia będą wentylowane w przerwach między sesjami.
 • Wdrożyliśmy płatności bezgotówkowe

Zasady profilaktyki obowiązujące od 1 czerwca:

 • Pacjenci proszeni są o przychodzenie w miarę możliwości punktualnie na godzinę sesji by nie przebywać w poczekalni.
 • Prosimy o dokładne odkażenie dłoni zgodnie z instrukcją przed wejściem do poczekalni.
 • Zostanie ograniczona liczba miejsc do siedzenia w poczekalni, tak by zachować odpowiednią odległość.
 • Pacjenci przebywający w poczekalni proszeni są o zachowanie co najmniej 2 metrów dystansu od siebie (nie dotyczy rodzin).
 • Po każdej sesji stacjonarnej w gabinecie będą dezynfekowane klamki i fotele.
 • Poczekalnia placówki jest przestrzenią publiczną, a w związku z tym obowiązuje nakaz zakrywanie ust i nosa.
 • Nowym pacjentom przeprowadzamy ankietę epidemiczną oraz badamy temperaturę przed konsultacją.

Pacjenci zostali bądź zostaną poinformowani, że:

 1. gdy zaobserwują wystąpienie objawów charakterystycznych lub podobnych dla covid-19 powinni rozpocząć 14 dniową kwarantannę domową, poinformować odpowiednie służby oraz nie przychodzić na sesję.
 2. gdy podróżowali poza granicami Polski powinni poddać się 14 dniowej obserwacji licząc od daty powrotu oraz nie przychodzić na sesję.
 3. przed przyjęciem nowego pacjenta przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny w celu weryfikacji potencjalnego ryzyka infekcji oraz przedsięwzięcia odpowiednich środków.

Apelujemy do aktualnych pacjentów o informowanie drogą telefoniczną lub sms swojego psychoterapeutę o sytuacji potencjalnego ryzyka epidemiologicznego przed przyjściem na sesję.