Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacja osobowości – Prof. Otto Kernberg oraz Prof. Eve Caligor

Nasi specjaliści pogłębią wiedzę z zakresu opisu, diagnozowania i leczenia osób z neurotycznego poziomu organizacji osobowości.

Wykłady, prezentacje wideo i dyskusje nad przypadkami, pozwolą uczestnikom konferencji na pogłębienie teorii i zapoznanie się z najnowszymi skutecznymi technikami leczenia patologii osobowości z poziomu neurotycznego.

Prof. Otto Kernberg
Prof. Eve Caligor
16–17 września 2017
„ICE” Kraków, ul. Konopnickiej 17

Odwiedź stronę konferencji