Kontakt

+48 510 977 663
Umawianie wizyt wtorek 11:00-15:00

Godziny pracy

pon. - pt. 8:00 - 21:00
sob. - nie. Zamknięte

Kodeks Psychoterapeuty Psychoanalitycznego

Kodeks Psychoterapeuty Psychoanalitycznego

Tekst Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychoterapeuty Psychoanalitycznego.

A. KODEKS ETYCZNY

Kodeks obowiązuje wszystkich członków (zwyczajnych i nadzwyczajnych), kandydatów oraz pracowników administracyjnych Towarzystwa.

1. Psychoterapeuta psychoanalityczny lub kandydat zobowiązany jest kierować się zawsze najlepiej rozumianym interesem pacjenta.

2. Psychoterapeucie psychoanalitycznemu nie wolno świadomie uczestniczyć
w działaniach stanowiących pogwałcenie praw człowieka, określonych w Deklaracji Praw Człowieka ONZ.

3. Psychoterapeuta psychoanalityczny lub kandydat musi zachować powściągliwość
w kontakcie fizycznym, werbalnym i interpersonalnym z pacjentem. Niedopuszczalne są stosunki seksualne z pacjentem, a także z kandydatem będącym w psychoterapii lub superwizowanym przez superwizora psychoanalitycznego.

4. Psychoterapeuta psychoanalityczny, kandydat lub pracownik administracyjny zobowiązany jest traktować wszystko, co wie od pacjenta, jako tajemnicę zawodową. W każdej sytuacji należy zachować anonimowość pacjenta, chyba że sam pacjent wyraża zgodę na ujawnienie swoich personaliów lub jest to konieczne ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

5. Psychoterapeuta psychoanalityczny lub kandydat musi zachowywać się w taki sposób, by nie przynosić ujmy dobremu imieniu psychoanalizy, Towarzystwa, kolegów
i własnemu.

6. Psychoterapeuta psychoanalityczny musi odnosić się z należytym szacunkiem
i uwagą do wszystkich członków społeczeństwa, innych profesjonalistów, członków innych organizacji i instytucji.

7. Psychoterapeuta psychoanalityczny zobowiązany jest utrzymywać z pacjentem taką relację, która podlegając profesjonalnym ograniczeniom, pozostaje uczciwa i szczera. Psychoterapeucie psychoanalitycznemu nie wolno wprowadzać w błąd pacjenta ani jego rodziny, dopuszczać się kłamstwa ani stosować przymusu.

8. Psychoterapeuta psychoanalityczny, którego Zarząd Towarzystwa uzna winnym naruszenia niniejszego Kodeksu, może być skreślony z listy członków, jego członkostwo może zostać zawieszone lub może on utrzymać upomnienie.

Wskazówki do kodeksu Psychoterapeuty Psychoanalitycznego.

 

Umów się na wizytę u psychologa

Możesz zarezerwować wizytę w kalendarzu online. Wybierz specjalistę oraz dogodny dla siebie termin. W kilka minut otrzymasz potwierdzenie rezerwacji.

Czym Jest Psychoterapia?

Scroll to Top