Kontakt

+48 510 977 663
Umawianie wizyt wtorek 11:00-15:00

Godziny pracy

pon. - pt. 8:00 - 21:00
sob. - nie. Zamknięte

Różne Kultury ta sama Nerwica

Artykuł ten pokrótce opisuje tematykę nerwic we współczesnych cywilizacjach. Składa się z dwóch części, pierwszej – wprowadzającej pojęcie nerwicy, oraz drugiej – przedstawiającej przykładowe różnice w postrzeganiu i podejściu do leczenia nerwic.

Część 1: Zrozumieć nerwicę

Nerwica, znana również jako zaburzenie nerwicowe, od dawna intryguje zarówno specjalistów, jak i laików. Początkowo termin ten był używany do opisania szeregu stanów psychicznych, które nie mieściły się w ramach ówczesnego rozumienia chorób umysłowych. Charakteryzowały się one przede wszystkim niepokojem, lękiem i szeregiem somatycznych objawów. Nerwica, ujmowana jako zbiorcze określenie dla różnorodnych zaburzeń psychicznych, charakteryzuje się głównie niepokojem, lękiem oraz różnorodnymi objawami somatycznymi. Zrozumienie mechanizmu powstawania nerwic jest kluczowe dla efektywnego podejścia terapeutycznego.

Historyczny rozwój pojęcia – nerwica

Pierwsze ślady pojęcia nerwicy można odnaleźć w pracach Hipokratesa, który używał terminu „hysteria” do opisania podobnych stanów. W XIX wieku Sigmund Freud rewolucjonizował to pojęcie, wiążąc nerwicę z konfliktami psychoseksualnymi. Jego teorie zapoczątkowały długą debatę na temat natury i przyczyn nerwic. Metody leczenia nerwic ewoluowały od wczesnych technik psychoanalizy do współczesnych form terapii psychodynamicznej. Zmiana ta została napędzana postępem w badaniach i lepszym zrozumieniem mechanizmów psychicznych. Postęp ten odzwierciedla się również w lepszym dostępie do opieki zdrowotnej i większej świadomości społecznej na temat zaburzeń nerwicowych.

Dzisiaj nerwica jest postrzegana jako kompleksowy stan, w którym zachodzą zarówno procesy psychiczne, jak i somatyczne. Jest to termin obejmujący szeroki zakres zaburzeń, od lękowych po somatyzacyjne. Współczesna medycyna i psychologia kontynuują badania nad lepszym zrozumieniem i leczeniem tych złożonych i rozpowszechnionych zaburzeń. W ten sposób, historia i ewolucja pojęcia nerwicy rzucają światło na to, jak daleko zaszliśmy w rozumieniu ludzkiego umysłu i jego zaburzeń. Od starożytnych, często mylnych interpretacji, po nowoczesne, oparte na dowodach naukowych metody, podróż ta ujawnia ciągłą potrzebę głębszego zrozumienia ludzkiej psychiki.

Konflikt wewnątrz psychiczny i lęk sygnałowy

Centralnym elementem w rozwoju nerwic jest konflikt neuropsychiczny, gdzie nieuświadomione pragnienia i lęki kolidują z rzeczywistością i oczekiwaniami społecznymi. Lęk sygnałowy, będący odpowiedzią na ten konflikt, jest mechanizmem obronnym, sygnalizującym o wewnętrznej walce psychicznej. Ten wewnętrzny konflikt prowadzi do rozwoju objawów nerwicowych, których celem jest złagodzenie napięcia wynikającego z konfliktu.

Biologiczne i neurologiczne aspekty nerwic

Badania neurobiologiczne wykazały, że nerwice mają również swoje podłoże w fizjologicznych procesach mózgu. Zmiany w aktywności pewnych obszarów mózgu, takich jak układ limbiczny, odpowiedzialny za przetwarzanie emocji, są często obserwowane u osób cierpiących na nerwicę. Dysfunkcje tych obszarów mogą prowadzić do nadmiernej reaktywności emocjonalnej i somatycznej, typowej dla nerwic. W takich przypadkach proponowana jest farmakoterapia by rozpocząć leczenie warstwy biologicznej.

Całościowe zrozumienie mechanizmu nerwic

Rozumienie mechanizmu powstawania nerwic wymaga integracji różnych podejść – od biologicznych po psychologiczne. Uświadamiając sobie złożoność tego procesu, możemy lepiej rozpoznawać i leczyć nerwice, dostosowując terapie do indywidualnych potrzeb pacjentów. To holistyczne spojrzenie pozwala nie tylko na skuteczniejsze leczenie, ale również na głębsze zrozumienie natury ludzkiego umysłu i jego reakcji na wewnętrzne oraz zewnętrzne wyzwania.

Część 2: Różnice kulturowe i społeczne w postrzeganiu i leczeniu nerwic

 

Nerwica, choć uniwersalna w swojej naturze, jest postrzegana i leczona różnie w zależności od kontekstu kulturowego i społecznego. Rozumienie tych różnic jest kluczowe, ponieważ wpływają one na sposób diagnozy, terapii i ogólnego postrzegania tego zaburzenia. Prowadzone są nawet badania, które rzucają światło na to jakie są interakcję międzykulturowe w diadzie terapeuta-pacjent. 

Kultury zachodnie (np. USA, kraje Europy Zachodniej) traktują nerwice jako ważny problem zdrowotny, podlegający profesjonalnemu leczeniu. Wpływ nauki i medycyny na postrzeganie nerwic jest znaczący.1 W społeczeństwach kultur wschodnich (np. Japonia, Chiny)może występować większa stygmatyzacja osób cierpiących na nerwice, często interpretowane jako osobiste słabości lub brak harmonii duchowej. Tradycyjna medycyna chińska i praktyki duchowe często są wykorzystywane w leczeniu. Aktualnie temat ten podejmowany jest szeroko w badaniach.3 Kultury środkowo wschodnie lub afrykańskie (np. kraje Zatoki Perskiej) oceniają zaburzenia nerwicowe przez pryzmat religii i duchowości, co znacząco wpływa zarówno na postrzeganie i rozumienie osób cierpiących na nerwicę, jak i podejście do leczenia.4

Przekrojowy opis metod leczenia nerwic w różnych kulturach

Kultury zachodnie: dominuje podejście farmakologiczne i terapie psychologiczne, takie jak terapia psychoanalityczna, psychodynamiczna oraz poznawczo-behawioralna. 

Kultury azjatyckie: w krajach takich jak Indie czy Chiny, często stosuje się tradycyjne metody leczenia, w tym medytację, jogę, akupunkturę oraz ziołolecznictwo, które są uznawane za skuteczne w łagodzeniu objawów nerwicowych. Ówcześnie mocno rozwija się tu także nurt psychoterapii.5

Kultury afrykańskie: w wielu afrykańskich społecznościach istnieje silna wiara w leczenie duchowe i tradycyjne, gdzie lekarze tradycyjni odgrywają kluczową rolę w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych, w tym nerwic. Kraje afrykańskie są mocno zróżnicowane pod tym względem, dlatego ciężko odnieść się do całości kultur zamieszkujących ten kontynent.

Główne społeczne i kulturowe wyzwania w leczeniu nerwic

Dostęp do ochrony zdrowia: W niektórych kulturach ograniczony dostęp do profesjonalnej opieki zdrowotnej może utrudniać efektywne leczenie nerwic. Do ochrony zdrowia zaliczana jest również psychoedukacja społeczeństwa. Jej brak skutkuje brakiem świadomości osób cierpiących na nerwicę lub ich bliskich co przekłada się często na brak jakiegokolwiek leczenia.

Stygmatyzacja i tabu: W wielu społecznościach, szczególnie tam, gdzie panują silne tabu dotyczące zdrowia psychicznego, osoby cierpiące na nerwice mogą unikać szukania pomocy, obawiając się stygmatyzacji. Zwłaszcza w kulturach Afrykańskich, Ameryki Południowej lub Środkowej Azji, gdzie dostęp do informacji i lekarza jest często utrudniony.

Różnice kulturowe i społeczne w postrzeganiu i leczeniu nerwic podkreślają znaczenie wielowymiarowego podejścia, które uwzględnia te różnorodne perspektywy. Włączenie tej wiedzy do praktyki medycznej i psychoterapii może pomóc w tworzeniu bardziej efektywnych i odpowiednich strategii leczenia, dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjentów z różnych środowisk kulturowych. Natomiast rozumienie tych rozbieżności jest kluczowe do promowania złożoności leczenia nerwic na całym świecie.

  1. Clinical Psychology: Science, Practice, and Culture: Andrew M. Pomerantz
  2. Cultural and Sexual Differences in Test Anxiety, Trait Anxiety and Arousability: Egypt, Brazil, and the United States Nabil E. El-Zahhar and Dennis Hocevar
  3. A Knowledge Synthesis of Cross-Cultural Psychotherapy Research: A Critical Review: Eunjung Lee, Andrea Greenblatt, and Ran Hu
  4. Test anxiety and race. Paper presented at the meeting of the American Psychological Association, Los Angeles. Saltoun, M., & Hocevar, D. (1985).
  5. A cross-cultural comparison of social phobia symptoms. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment; Dinnel D. L., Kleinknecht R. A., Tanaka-Matsumi J. (2002).

Podobne wpisy

Praca psychoterapeuty

Bezpieczeństwo danych

Pacjenci często pytają nas jak dbamy o bezpieczeństwo danych i informacji wrażliwych, które z racji Naszego zawodu zdecydowali się nam powierzyć. W niniejszym wpisie postaram się ten temat przybliżyć jednak zachowując na tyle duży poziom ogólności by nie zdradzać istotnych tajników zabezpieczeń.

Czytaj Więcej
Psychoterapia

Różne Kultury ta sama Nerwica

Artykuł ten pokrótce opisuje tematykę nerwic we współczesnych cywilizacjach. Składa się z dwóch części, pierwszej – wprowadzającej pojęcie nerwicy, oraz drugiej – przedstawiającej przykładowe różnice w postrzeganiu i podejściu do leczenia nerwic.

Czytaj Więcej
Aktualności

Zmiany w Refleksji

Postanowiliśmy odświeżyć naszą stronę internetową. Nowa strona jest szybsza i lepiej dostosowana do urządzeń mobilnych. Mamy nadzieję, że użytkownicy będą usatysfakcjonowani. Niektóre zmiany są trudne.

Czytaj Więcej
Scroll to Top