Dobrzy psycholodzy, psychoterapeuci i specjaliści z Centrum Refleksja

Zespół Centrum „Refleksja” stanowią psychoterapeuci z wykształceniem w dziedzinie psychologii, diagnostyki, psychoterapii oraz warsztatów prowadzonych w oparciu o proces grupowy. Kierunkowe wykształcenie oraz różnorodne doświadczenie zawodowe daje pewność, że prowadzone przez nich formy oddziaływania psychologicznego oraz psychoterapeutycznego są adekwatne do trudności z jakimi zgłaszają się nasi pacjenci.
Oferowane przez centrum warsztaty i treningi psychologiczne oraz formy terapeutyczne dają możliwość poznania siebie i znaczącego poszerzenia własnej świadomości. Dlatego też, dbamy o doskonalenie wszystkich członków naszej kadry i zapewniamy im systematyczne szkolenia oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych z dziedzin psychologii i psychoterapii. Dbamy również o to by specjaliści z Centrum byli członkami znaczących organizacjach które zrzeszają psychoterapeutów w Krakowie i Polsce. Działalność tych organizacji w dużym stopniu przyczynia się do rozwoju zarówno psychologii, jak i psychoterapii. Są to między innymi: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, American Psychological Association. Jeżeli poszukujesz dobrego psychoterapeuty w Krakowie zapoznaj się z zespołem specjalistów Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja

psycholog, psychoterapeuta

mgr Marcin Bielecki jest psychologiem oraz dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym. Studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach gdzie zrealizował ścieżkę specjalizacyjną z Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego. Ukończył całościowy czteroletni kurs psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Kurs rekomendowany jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

psycholog, psychoterapeuta

mgr Michał Kozaczuk to psycholog i dyplomowany psychoterapeuta. Studia wyższe z zakresu psychologii ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, gdzie specjalizował się w psychoterapii oraz w diagnostyce. Ukończył czteroletni kurs psychoterapii rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

psycholog, psychoterapeuta

mgr Donata Liberacka to psychoterapeutka i psycholog w specjalizacji klinicznej. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Kurs ten jest atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcje Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

psycholog, psychoterapeuta

mgr Katarzyna Kosiorowska to psychoterapeutka osób dorosłych. Na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskała stopień magistra. Następnie ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, i obecnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji u Certyfikowanych Superwizorów. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

psycholog, psychoterapeuta

mgr Przemysław Traczyński jest psychologiem i psychoterapeutą. Ukończył 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie ukończył 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, realizowaną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, uzyskując Dyplom Psychoterapeuty Psychodynamicznego. Jako psychoterapeuta pracuje od 10 lat.

psychoterapeuta dzieci i młodzieży

mgr Katarzyna Fijałkowska to psychoterapeutka, socjoterapeutka i pedagog. Od 2006 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła także w tym samym centrum Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Aktualnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego.

psychiatria dorosłych, psychoseksuologia

Lek. Andrzej Kras specjalizuje się w psychiatrii osób dorosłych. Odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii w Szpitalu Specjalistycznym Im. Józefa Babińskiego w Krakowie. Zdobył doświadczenie zawodowe pracując jako psychiatra: w Krakowie na oddziałach stacjonarnych i dziennych psychiatrii, toksykologii, chorób wewnętrznych; w Warszawie pracując pod okiem specjalisty seksuologa podczas stażu fakultatywnego; pełniąc całodobowe dyżury medyczne, a także opiekując się pacjentami w ramach poradni zdrowia psychicznego. W pracy zawodowej zaangażowany jest również w pomoc osobom z problematyką obejmującą leczenie psychoterapeutyczne oraz seksuologiczne.