mgr Marcin Bielecki

mgr Marcin Bielecki jest psychologiem oraz dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym. Studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach gdzie zrealizował ścieżkę specjalizacyjną z Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego. Ukończył całościowy czteroletni kurs psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Czytaj więcej

mgr Michał Kozaczuk

mgr Michał Kozaczuk to psycholog i dyplomowany psychoterapeuta. Studia wyższe z zakresu psychologii ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, gdzie specjalizował się w psychoterapii oraz w diagnostyce. Ukończył czteroletni kurs psychoterapii rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Czytaj więcej

mgr Donata Liberacka

mgr Donata Liberacka to psychoterapeutka i psycholog w specjalizacji klinicznej. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Kurs ten jest atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcje Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Czytaj więcej

mgr Katarzyna Kitrasiewicz (Fijałkowska)

mgr Katarzyna Kitrasiewicz - psychoterapeutka, socjoterapeutka, psycholog, pedagog. Od 2006 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą. Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej oraz grupowej dzieci i młodzieży (7 r.ż – 18 r.ż). Prowadzi także psychoterapię młodych dorosłych (18 r.ż – 25 r.ż). Prowadzi psychoterapię zaburzeń wieku rozwojowego, szczególnie okresu adolescencji w tym zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń lękowych, trudności społecznych, fobii, trudności z kontrolą agresji oraz zaburzeń emocjonalnych ,a zwłaszcza rozwijających się zaburzeń osobowości w wieku nastoletnim.
Czytaj więcej

Lek. Psychiatra Andrzej Kras

Lek. Andrzej Kras to specjalista psychiatrii osób dorosłych. Ukończył szkolenie specjalizacyjne w psychiatrii w Szpitalu Specjalistycznym Im. Józefa Babińskiego w Krakowie. Jako psychoterapeuta psychodynamiczny prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Ponadto jest również terapeutą zaburzeń seksualnych. Zdobył kompetencje pozwalające leczyć, zaburzenia osobowości, nerwice, choroby afektywne oraz zaburzenia seksualne osób dorosłych.
Czytaj więcej