mgr Izabella Brodzik

Jest dyplomowaną psychoterapeutką. Ukończyła 4-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii, prowadzone pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Jerzego W. Aleksandrowicza, w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Studia magisterskie ukończyła w …
Czytaj więcej

mgr Aleksandra Kończakowska

Psycholog oraz psychoterapeutka osób dorosłych pracująca w nurcie psychodynamicznym. Pracuje z osobami cierpiącymi na zaburzenia nerwicowe, osobowości, depresyjne, z doświadczeniem psychozy, oraz udziela wsparcia psychologicznego w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów psychologicznych.
Czytaj więcej

mgr Radosław Sterna

mgr Radosław Sterna jest psychologiem, psychoterapeutą psychodynamicznym w trakcie szkolenia, a także doktorantem psychologii. Studia magisterskie ze specjalizacją z psychoterapii ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie obecnie kontynuuje naukę w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. Rozwija swoje umiejętności w 4 letnim kursie psychoterapii organizowanym przez Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
Czytaj więcej

mgr Teresa Szewczyk

Psycholog, psychoterapeutka osób dorosłych pracująca w nurcie psychodynamicznym. Zajmuje się leczeniem nerwic, zaburzeń lękowych, związanych ze stresem, zaburzeń psychosomatycznych, afektywnych, zaburzeń osobowości. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora.
Czytaj więcej

mgr Katarzyna Jastrzębska

Od 15tu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami nastroju i zachowania, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi oraz nerwicami. W centrum Refleksja pracuje z dziećmi i młodzieżą, które doświadczają trudności natury emocjonalnej, psychicznej oraz rozwojowej.
Czytaj więcej

mgr Magdalena Palonek

mgr Magdalena Palonek udziela pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dzieciom i młodzieży z zaburzeniami adaptacyjnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami lękowymi oraz depresyjnymi, fobiami (od 5 rż do 25 rż) oraz z diagnozą rozwoju zaburzeń osobowości. Pracuje również z dziećmi w wieku szkolnym doświadczających zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Czytaj więcej

mgr Anna Rubiś

mgr Anna Rubiś jest dyplomowaną psychoterapeutką psychodynamiczną dzieci i młodzieży. Od 8 lat prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Udziela specjalistycznej pomocy w zaburzeniach zachowania i emocji, zaburzeniach lękowych i depresyjnych, adaptacyjnych, odżywiania oraz ADHD.
Czytaj więcej

mgr Michał Straszak

Jest psychologiem i psychoterapeutą. Ukończył czteroletni kurs psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Jako psychoterapeuta leczy osoby dorosłe cierpiące z powodu nerwic, lęku, zaburzeń afektywnych (np. depresji), syndromu Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) i zaburzeń osobowości. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Czytaj więcej

mgr Kamil Sułkowski

mgr Kamil Sułkowski to psychoterapeuta i psycholog specjalizujący się w leczeniu zaburzeń osobowości, nerwic i zaburzeń afektywnych u osób dorosłych. Swoją pracę opiera na wiedzy uzyskanej w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii psychodynamicznej, doświadczenia własnego oraz superwizji zawodowej.
Czytaj więcej

mgr Agnieszka Sipiora-Łyszczak

mgr Agnieszka Sipiora-Łyszczak to psychoterapeutka pracujący z osobami dorosłymi. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń osobowości i zaburzeń emocjonalnych. Udziela profesjonalnej pomocy osobom, które borykają się z trudnościami charakterystycznymi dla syndromu DDA. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Czytaj więcej