mgr Katarzyna Jastrzębska

Od 15tu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami nastroju i zachowania, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi oraz nerwicami. W centrum Refleksja pracuje z dziećmi i młodzieżą, które doświadczają trudności natury emocjonalnej, psychicznej oraz rozwojowej.
Czytaj więcej

mgr Magdalena Palonek

mgr Magdalena Palonek udziela pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dzieciom i młodzieży z zaburzeniami adaptacyjnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami lękowymi oraz depresyjnymi, fobiami (od 5 rż do 25 rż) oraz z diagnozą rozwoju zaburzeń osobowości. Pracuje również z dziećmi w wieku szkolnym doświadczających zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Czytaj więcej

mgr Anna Rubiś

mgr Anna Rubiś jest dyplomowaną psychoterapeutką psychodynamiczną dzieci i młodzieży. Od 8 lat prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Udziela specjalistycznej pomocy w zaburzeniach zachowania i emocji, zaburzeniach lękowych i depresyjnych, adaptacyjnych, odżywiania oraz ADHD.
Czytaj więcej

mgr Katarzyna Kitrasiewicz (Fijałkowska)

mgr Katarzyna Kitrasiewicz - psychoterapeutka, socjoterapeutka, psycholog, pedagog. Od 2006 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą. Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej oraz grupowej dzieci i młodzieży (7 r.ż – 18 r.ż). Prowadzi także psychoterapię młodych dorosłych (18 r.ż – 25 r.ż). Prowadzi psychoterapię zaburzeń wieku rozwojowego, szczególnie okresu adolescencji w tym zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń lękowych, trudności społecznych, fobii, trudności z kontrolą agresji oraz zaburzeń emocjonalnych ,a zwłaszcza rozwijających się zaburzeń osobowości w wieku nastoletnim.
Czytaj więcej