mgr Izabella Brodzik

Jest dyplomowaną psychoterapeutką. Ukończyła 4-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii, prowadzone pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Jerzego W. Aleksandrowicza, w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Studia magisterskie ukończyła w …
Czytaj więcej

mgr Aleksandra Kończakowska

Psycholog oraz psychoterapeutka osób dorosłych pracująca w nurcie psychodynamicznym. Pracuje z osobami cierpiącymi na zaburzenia nerwicowe, osobowości, depresyjne, z doświadczeniem psychozy, oraz udziela wsparcia psychologicznego w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów psychologicznych.
Czytaj więcej

mgr Radosław Sterna

mgr Radosław Sterna jest psychologiem, psychoterapeutą psychodynamicznym w trakcie szkolenia, a także doktorantem psychologii. Studia magisterskie ze specjalizacją z psychoterapii ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie obecnie kontynuuje naukę w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. Rozwija swoje umiejętności w 4 letnim kursie psychoterapii organizowanym przez Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
Czytaj więcej

mgr Teresa Szewczyk

Psycholog, psychoterapeutka osób dorosłych pracująca w nurcie psychodynamicznym. Zajmuje się leczeniem nerwic, zaburzeń lękowych, związanych ze stresem, zaburzeń psychosomatycznych, afektywnych, zaburzeń osobowości. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora.
Czytaj więcej

mgr Michał Straszak

Jest psychologiem i psychoterapeutą. Ukończył czteroletni kurs psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Jako psychoterapeuta leczy osoby dorosłe cierpiące z powodu nerwic, lęku, zaburzeń afektywnych (np. depresji), syndromu Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) i zaburzeń osobowości. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Czytaj więcej

mgr Kamil Sułkowski

mgr Kamil Sułkowski to psychoterapeuta i psycholog specjalizujący się w leczeniu zaburzeń osobowości, nerwic i zaburzeń afektywnych u osób dorosłych. Swoją pracę opiera na wiedzy uzyskanej w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii psychodynamicznej, doświadczenia własnego oraz superwizji zawodowej.
Czytaj więcej

mgr Agnieszka Sipiora-Łyszczak

mgr Agnieszka Sipiora-Łyszczak to psychoterapeutka pracujący z osobami dorosłymi. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń osobowości i zaburzeń emocjonalnych. Udziela profesjonalnej pomocy osobom, które borykają się z trudnościami charakterystycznymi dla syndromu DDA. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Czytaj więcej

mgr Marcin Bielecki

mgr Marcin Bielecki jest psychologiem oraz dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym. Studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach gdzie zrealizował ścieżkę specjalizacyjną z Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego. Ukończył całościowy czteroletni kurs psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Czytaj więcej

mgr Michał Kozaczuk

mgr Michał Kozaczuk to psycholog i dyplomowany psychoterapeuta. Studia wyższe z zakresu psychologii ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, gdzie specjalizował się w psychoterapii oraz w diagnostyce. Ukończył czteroletni kurs psychoterapii rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Czytaj więcej

mgr Donata Liberacka

mgr Donata Liberacka to psychoterapeutka i psycholog w specjalizacji klinicznej. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Kurs ten jest atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcje Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Czytaj więcej