Psycholog, psychoterapeutka osób dorosłych pracująca w nurcie psychodynamicznym. Zajmuje się leczeniem nerwic, zaburzeń lękowych, związanych ze stresem, zaburzeń psychosomatycznych, afektywnych, zaburzeń osobowości. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora.

mgr Teresa Szewczyk

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS w Katowicach o specjalności psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Ukończyła czteroletni całościowy kurs psychoterapii psychodynamicznej rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

W Centrum Psychologii i Psychoterapii „Refleksja” prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Oferuje psychoterapię osobom przeżywającym trudności w różnych obszarach życia psychicznego. Zajmuje się leczeniem nerwic, zaburzeń lękowych, związanych ze stresem, zaburzeń psychosomatycznych, afektywnych oraz  zaburzeń osobowości. Udziela wsparcia osobom na różnych etapach życia od wczesnej do późnej dorosłości, doświadczających różnorodnych kryzysów, problemów rodzinnych oraz trudności w budowaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji oraz osiągania zadowalającego poziomu życia osobistego.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w kursach, szkoleniach oraz konferencjach dotyczących pomocy psychologicznej i psychoterapii.