Psycholog, psychoterapeutka osób dorosłych pracująca w nurcie psychodynamicznym. Zajmuje się leczeniem nerwic, zaburzeń lękowych, związanych ze stresem, zaburzeń psychosomatycznych, afektywnych, zaburzeń osobowości. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora.

mgr Teresa Szewczyk

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie o specjalności pedagogika rodziny i pedagogika resocjalizacyjna. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS w Katowicach o specjalności psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Jest w trakcie realizacji czteroletniego kursu psychoterapii rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

W Centrum Psychologii i Psychoterapii „Refleksja” prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Towarzyszy osobom przeżywającym trudności w różnych obszarach życia psychicznego. Zajmuje się leczeniem nerwic, zaburzeń lękowych, związanych ze stresem, zaburzeń psychosomatycznych, afektywnych, zaburzeń osobowości. Obejmuje wsparciem i poradnictwem osoby na różnych etapach życia od wczesnej do późnej dorosłości, doświadczających różnorodnych kryzysów, problemów rodzinnych oraz trudności w budowaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji oraz osiągania zadowalającego poziomu życia osobistego.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w kursach, szkoleniach oraz konferencjach dotyczących pomocy psychologicznej i psychoterapii.