mgr Aleksandra Ziemiańska

Psycholog i pedagog w trakcie 4 letniego kursu psychoterapii psychodynamicznej. Specjalizuje się w terapii dzieci w wieku 3-6 r.ż. w zakresie zaburzeń lękowych, mowy, odżywiania, zaburzeń zachowania i emocji oraz zaburzeń nerwicowych.

Mgr Aleksandra Ziemiańska Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Kryzysów psychologicznych i Interwencji kryzysowej, posiada także Przygotowanie pedagogiczne. Aktualnie jest w trakcie 4-letniego, całościowego kursu psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii, atestowanego przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe nabywała podczas licznych praktyk i staży w takich placówkach jak: Szpital Kliniczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie, Szpital Uniwersytecki, Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, Zespół Szkół Specjalnych nr 9 w Krakowie, Niepubliczne Przedszkole „Nutki”, Fundacje „Znaczenie” oraz w pracy z dziećmi i ich rodzicami w Niepublicznym Katolickim Przedszkolu „Mali Artyści” i Publicznym Przedszkolu „Mali Artyści” w Krakowie. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach naukowych.

Specjalizuje się w terapii dzieci w wieku 3-6 r.ż. w zakresie zaburzeń lękowych, mowy, odżywiania, zaburzeń zachowania i emocji oraz zaburzeń nerwicowych.

Doświadczenie zawodowe:

Obecnie: Psycholog w Centrum Psychologii i Psychoterapii „Refleksja”
Obecnie: Psycholog w Publicznym Przedszkolu „Mali Artyści”
Obecnie: Psycholog w Niepublicznym Katolickim Przedszkolu „Mali Artyści”
Staż w Ambulatorium Terapii Rodzin w Szpitalu Uniwersyteckim
Staż na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju w Szpitalu Uniwersyteckim
Staż na Stacjonarnym Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Klinicznym im. dr J. Babińskiego