Od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w szpitalu św. Ludwika w Krakowie oraz w innych placówkach leczniczych na terenie Krakowa. Udziela specjalistycznej pomocy w zakresie diagnostyki psychiatrycznej oraz farmakoterapii dzieciom od 5 r.ż. oraz młodzieży zmagającej się z problemami natury psychicznej i emocjonalnej. Ponadto zdobyte kompetencje pozwalają jej leczyć problemy związane z wiekiem rozwojowym u dzieci.

Lek. Psychiatra Urszula Milan

Urszula Milan to lekarz psychiatra, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży w 2017 r w Szpitalu uniwersyteckim w Krakowie.

Od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w szpitalu św. Ludwika w Krakowie. Prowadziła zajęcia dydaktyczne dotyczące psychopatologii wieku rozwojowego u dzieci w ramach współpracy z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz. Udziela specjalistycznej pomocy w zakresie diagnostyki psychiatrycznej oraz farmakoterapii dzieciom od 5 r.ż. oraz młodzieży zmagającej się z problemami natury psychicznej i emocjonalnej.

Doświadczenie zawodowe:
Psychiatra dzieci i młodzieży w Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja.
Psychiatra dzieci i młodzieży w Szpitalu im św Ludwika w Krakowie.
Praca w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Psychiatra dzieci i młodzieży w krakowskiej poradni zdrowia psychicznego.