Pierwsza wizyta

Częstymi pytaniami, które pojawiają się przed wizytą u psychoterapeuty są:

Czy mi to pomoże?
Może niepotrzebnie się zamartwiam?
Jak rozmowa może mi pomóc?
Którego wybrać psychoterapeutę?
Czym różnią się podejścia w psychoterapii?
Czy muszę się jakoś przygotować?

Pierwsza wizyta oraz kolejne spotkania diagnostyczne mają dać odpowiedź na te i podobne pytania. Każdy specjalista w ośrodku przeprowadza sesje diagnostyczne by dobrać metodę, która będzie adekwatna do problemów zgłaszanych przez pacjenta. Na pierwszym spotkaniu ustala się częstotliwość spotkań, która z reguły ma charakter cotygodniowy ale też w późniejszych fazach może ulec zmianie.

Informacje dla osób dorosłych

Nie jest konieczne żadne inne przygotowanie do pierwszej wizyty poza zgromadzeniem i dostarczeniem dokumentacji medycznej z poprzedniego leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego jeżeli taka została wydana.

Istotna jest tu motywacja własna do podjęcia psychoterapii, dlatego też osoby pełnoletnie powinny zgłosić się samodzielnie.

W celu umówienia pierwszej wizyty wystarczy osobiście skontaktować się telefonicznie z rejestracją lub przesłać zgłoszenie drogą mailową.

Informacje dotyczące psychoterapii dzieci i młodzieży

W przypadku osoby niepełnoletniej, rodzic lub opiekun prawny musi wyrazić zgodę na to by rozpoczęła proces psychoterapii. W przypadku dzieci pierwsze konsultacje zawsze odbywają się wraz z rodzicami. Kolejne sesje przebiegają zgodnie z zaleceniami psychoterapeuty prowadzącego.

Jeżeli dziecko bądź osoba niepełnoletnia przechodziła leczenie szpitalne, bądź ambulatoryjne a opiekun posiada wydaną dokumentację medyczną, ważne jest by dostarczyć ją na pierwszą konsultację.

W celu umówienia pierwszej wizyty rodzic bądź opiekun prawny może skontaktować się telefonicznie z rejestracją lub przesłać zgłoszenie drogą mailową.