Warsztaty psychologiczne

Zespół Centrum posiada w swojej ofercie różnego rodzaju warsztaty psychologiczne. Jesteśmy w ciągłym procesie przygotowania i realizacji nowych pomysłów, które powstają na potrzeby Centrum, a także uczestników warsztatów. Nastawienie na rozwój oznacza dla naszych specjalistów nieustanne dążenie do poszukiwania i zdobywania wiedzy, umiejętności oraz narzędzi psychologicznych. Korzystając przy tym ze źródeł naukowych, doświadczenia własnej pracy, a także współpracujących z nami osób i instytucji. Celem tych działań jest przygotowanie warsztatów psychologicznych, których wartością są z jednej strony rzetelność oraz efektywność, z drugiej zaś ciekawość i przyjemność z uczestniczenia w nich.

Proces grupowy w pracy Centrum.

Dynamika procesu grupowego to bardzo ważne i przydatne narzędzie w pracy psychoterapeuty oraz trenera. Praca z grupą i jej rozumienie jest różne dla warsztatów psychologicznych czy też edukacyjnych oraz form pracy terapeutycznej, natomiast jest to bardzo istotny proces dla edukacji, doświadczania, wglądu oraz leczenia uczestników grupy. Dlatego też, praca w oparciu o proces grupowy wymaga dużej wiedzy i doświadczenia aby swobodnie korzystać z grupy jako źródła cennych informacji a dzięki temu pomagać jej uczestnikom w osiąganiu celów zarówno grupowych jak i indywidualnych.
Uczestnicy grupy stanowią o jej różnorodności. Każdy człowiek jest inny i niepowtarzalny ze względu na swoje doświadczenia życiowe, osobowość oraz konfliktowość i każdy wnosi to wszystko do grupy z momentem stania się jej członkiem. Na pewno jest to czynnik stymulujący, napędzający dynamikę i pracę grupy, ale również może to decydować o kierunku pracy grupy i jej etapach rozwoju. Z kolei ze względu właśnie na indywidualne konstelacje psychiczne, każdy członek grupy przyjmuje określoną rolę (która może się zmieniać) właściwą dla danej grupy. Czasem rola w której funkcjonuje się w grupie, może być inna niż na co dzień, może też budzić różne emocje i skojarzenia. Proces grupowy w formach pracy terapeutycznej, to szczególny rodzaj procesu gdzie rozeznaje się wiele poziomów i gdzie procesy naprzemiennie fluktuują ze sobą, to znaczy że zazwyczaj dynamicznie jeden z nich jest bardziej wyraźny od innego. Przede wszystkim jest to proces grupowy właściwy dla grupy oraz proces terapeutyczny wynikający z nieświadomego przeniesienia zarówno całej grupy na terapeutów, poszczególnych uczestników na terapeutów jak i przeniesienia pomiędzy uczestnikami. W trakcie takiego procesu dochodzi do nieświadomego odtwarzania ważnych relacji oraz pewnych odegrań związanych z osobowością pacjentów.
Wszystkie wymienione aspekty związane z procesem grupowym a także terapeutycznym w grupie, są ważnymi czynnikami leczącymi i wspomagającymi osiąganie celów oraz proces zdrowienia czy edukacji poprzez doświadczanie. Dlatego też, zespół Centrum Refleksja traktuje proces grupowy jako istotny element swojej pracy z grupami oraz na bieżąco rozeznaje różne aspekty z nim powiązane, by móc efektywnie pomagać wszystkim uczestnikom.