Psychoterapia indywidualna dla dorosłych – krótko o zagadnieniu

Indywidualna psychoterapia psychodynamiczna opiera się przede wszystkim na relacji terapeuty z pacjentem. Istotną rolę w procesie odgrywają naturalnie również takie czynniki jak osobowość osoby, jej historia życia i związane z nią uwarunkowania. Jednak to co jest sednem psychoterapii indywidualnej jest relacja terapeutyczna, oparta na koncepcji przeniesienia i przeciwprzeniesienia umiejscowiona „tu i teraz”. Osoba uczestnicząca w terapii wraz z terapeutą przechodzi przez proces poznając charakter relacji, który stopniowo w trakcie sesji ulega ujawnieniu. Ukierunkowana jest zazwyczaj na konkretny problem ale bywa, że cele terapii mogą ulegać zmianie w trakcie jej trwania. Relacja ta daje możliwości przepracowania wypartych treści, które to z nieświadomości mają wpływ na życie danej osoby. Ponadto umożliwia wnikliwe przyjrzenie się i oswojenie z tym co jest często trudne i zagrażające, a w skutek działania pewnych sił zostało wyparte do nieświadomości.

Podejście psychodynamiczne powstało na fundamentach koncepcji psychoanalitycznych oraz współczesnej psychiatrii. Psychodynamika bazuje na założeniu, że rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością. Życiem człowieka sterują nieuświadomione mechanizmy działania, wewnętrzne konflikty, pragnienia, potrzeby, sposoby interpretowania rzeczywistości oraz schematy relacji z ludźmi. Drogą do rozumienia nieświadomości jest przyglądanie się marzeniom sennym, objawom nerwicowym, przejęzyczeniom oraz nieuświadomionym sposobom tworzenia i przeżywania relacji. Koncepcje psychodynamiczne zawierają w potrzebne metody by dokonać zmian w procesie psychoterapii.

Gabinet psychoterapii

Specjaliści Centrum Refleksja specjalizują się w psychoterapii indywidualnej dla dorosłych w nurtach psychodynamicznym oraz psychoanalitycznym. Są to metody leczenia, które z powodzeniem stosuje się w leczeniu zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych, nerwic czy depresji.

Ponadto gdy pacjent nie doświadcza powyższych dolegliwości a widzi u siebie trudności takie jak:
– trudne, kruche lub/i niestabilne relacje interpersonalne czy partnerskie,
– obniżone i niestabilne poczucie własnej wartości,
– obniżona lub znikoma radość i satysfakcja z życia,
– niespecyficzne trudności natury emocjonalnej.
– zachowania autoagresywne i tendencje samobójcze,
– trudności w podejmowaniu decyzji życiowych,
–przewlekłe stany napięć i niepokoju.

W powyższych problemach wskazana może być psychoterapia, której celem jest leczenie, uzyskanie zrozumienia objawów oraz ostatecznie osiągnięcie zmiany w sposobie funkcjonowania oraz przeżywania. Psychoterapia umożliwia dotarcie się do podłoża problemu, jednakże nie wyklucza to potrzeby rozwiązywania bieżących spraw i trudności.

Leczenie zaburzeń osobowości w oparciu o metodę TFP

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu (ang. TFP – Transference Focused Psychotherapy) jest metodą terapii psychodynamicznej opartej na dowodach naukowych i została stworzona dla pacjentów cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia osobowości. Osoby z zaburzeniami osobowości mogą doświadczać stanów depresyjnych, frustracji oraz braku satysfakcji i spełnienia w różnych obszarach życia, a w szczególności w bliskich związkach oraz pozostałych relacjach interpersonalnych a także w obszarze pracy.Czytaj więcej o metodzie

Psychoterapia krótkoterminowa i długoterminowa

obraz nr 7

Krótkoterminowa: Ta forma psychoterapii istnieje głównie w celu rozwiązania konkretnych i określonych problemów osoby. Wraz z terapeutą, z którym jest w relacji terapeutycznej wspólnie podejmują wysiłki by rozwiązać ten określony problem. Bywa jednak, że w trakcie jej trwania zostaje podjęta decyzja o przejściu w terapię długoterminową w związku z ujawnieniem treści jakie nie były dostępne w trakcie pierwszych spotkań. Propozycja taka może paść ze strony terapeuty ale to przede wszystkim pacjent podejmuję decyzję o takim kroku.

Długoterminowa: Jest adekwatna dla pacjentów, u których trudności wynikają ze struktury osobowości lub ich objawy mają charakter chroniczny. Dla tych, którzy „od zawsze” borykają się z konkretnymi i specyficznymi dla nich problemami/objawami. Ponadto skierowana jest do osób, którym trudno jest podać konkretną przyczynę ich dyskomfortu psychicznego czy trwającego nieuzasadnionego lęku lub cierpienia. Długoterminowa psychoterapia jest również podejmowana w nerwicach, ponieważ półroczny czas trwania sesji odbywających się raz w tygodniu jest zbyt krótki by zaobserwować zmianę. Co więcej dużą rolę pełni tu również osobowość danej osoby. Mianowicie u osób nieśmiałych czy zamkniętych często bywa tak, iż uczestnicząc w relacji terapeutycznej potrzebują one więcej czasu na oswojenie się i zdobycie zaufania. (moment zakończenia terapii zależy w dużej mierze od konkretnej osoby lub zaleceń terapeuty). Czas trwania terapii długoterminowej wynosi minimum 2 lata – w większości przypadków bez terminu końcowego.

Specjaliści pracujący z osobami dorosłymi