Psychiatra młodzieży

Kim jest psychiatra młodzieży?

Psychiatra młodzieży jest lekarzem, który ukończył studia medyczne, odbył staż specjalizacyjny w dziedzinie psychiatrii, oraz szkolenie i staż specjalizujący w psychiatrii dzieci i młodzieży. Dopiero po ukończeniu tej ścieżki edukacji i praktyk lekarz zdobywa pełną wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im leczenie młodzieży w wieku od 12 do 18 lat.

Czym zajmuje się psychiatra młodzieży?

Psychiatra młodzieży zapewnia leczenie pacjentom, u których występują różnorodne zaburzenia i problemy. Do zaburzeń psychicznych, których młodzież doświadcza i które są często leczone przez psychiatrów, należą m. in. zaburzenia lękowe, zaburzenia uwagi, zaburzenia nastroju, zaburzenia uczenia się, zaburzenia psychotyczne i autyzm.

Młodzież cierpiąca na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne lub zaburzenia odżywiania może również podjąć leczenie u psychiatry. Ponadto psychiatrzy leczą nastolatków, którzy wykazują problemy behawioralne i którzy często mają kłopoty w domu, w szkole lub problemy z prawem.

Jak wygląda konsultacja u psychiatry młodzieży?

Kiedy Twoje dziecko rozpoczyna leczenie u psychiatry, wstępna wizyta często rozpoczyna  się od wywiadu dotyczącego zgłaszanej problematyki. Psychiatra może zapytać szczegółowo o rodzinę, aby lepiej zrozumieć trudności dziecka. Lekarz może sprawdzić ciśnienie i wagę Twojego dziecka w celu dokładnego przepisania niezbędnych leków. Pierwsze 3 wizyty, nazywane konsultacjami, zajmują około godziny każda.

Jeśli masz dokumentację, którą możesz podzielić się z lekarzem na temat leczenia dziecka lub jego diagnozy, wskazane jest, aby je udostępnić. Może okazać się konieczne wykonanie badań krwi lub moczu dziecka. Jeżeli je posiadasz przynieś na pierwsza konsultacje, jeżeli nie to warto zaczekać na zalecenia psychiatry prowadzącego.

Po tym, jak psychiatra przeanalizuje informacje z konsultacji i ustali diagnozę, opracowuje i wdraża plan leczenia, który najskuteczniej może leczyć choroby psychiczne, zaburzenia bądź emocjonalne trudności Twojego dziecka.

Plan leczenia często obejmuje farmakoterapię, psychoterapię – która odbywa się z reguły raz w tygodniu, konsultacje rodzinne, oraz jeśli to konieczne, skierowanie na inne zajęcia, które pomogą Twojemu dziecku szybciej odzyskać zdrowie.

Podczas wizyt psychiatra może udzielać porad, przeprowadzać dalsze testy, aby monitorować postępy dziecka i uczyć go korzystnych technik i skutecznych metod, które powinien zastosować w celu poprawy jego funkcjonowania psychicznego lub emocjonalnego.

Jakiej pomocy możesz oczekiwać od naszego zespołu?

Pomagamy młodzieży:

  • Poprawić zdrowie emocjonalne i dobre samopoczucie
  • Poprawić zachowania i samokontrolę
  • Zwiększyć koncentrację i umiejętności organizacyjne
  • Rozwijać umiejętności społeczne
  • Poradzić sobie ze stresem
  • Łagodzić skutki  stresu postraumatycznego

W tym samym czasie możemy pomóc rodzicom w:

  • Zrozumieniu potrzeb emocjonalnych i behawioralnych dziecka
  • Poprawie relacji i komunikacji z dzieckiem
  • Wzmocnieniu i wspieraniu zdolności opiekowania się dzieckiem

Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja zapewnia opiekę interdyscyplinarną psychiatrów i psychoterapeutów dzieci i młodzieży w celu uzyskania jak najlepszych efektów leczenia.

Informujemy, że nie będą wystawiane żadne zaświadczenia potrzebne do np. nauczania indywidualnego przed ukończeniem procesu diagnostycznego. Nie wystawiamy też zaświadczeń w celach sądowych.