Psychiatra dzieci

Kim jest psychiatra dziecięcy?

Psychiatra dziecięcy jest lekarzem specjalizującym się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń zachowania i myślenia, oraz zaburzeń emocjonalnych u dzieci od 5 do 12 roku życia. Psychiatra dziecięcy wykorzystuje swoją wiedzę na temat wielu czynników, w tym czynników biologicznych i psychologicznych, w celu opracowania planu leczenia dziecka z zaburzeniami zachowania, myśli i emocji.

Ten plan może zawierać farmakoterapię pomagającą kontrolować lub minimalizować różne problemy. Może zawierać psychoterapię, która umożliwi prace nad nimi. Ponadto psychiatra dziecięcy może też skierować Twoje dziecko na bardziej spersonalizowane formy leczenia i pomocy.

Jak wygląda konsultacja z psychiatrą dziecięcym?

Pierwsze 3 wizyty, nazywane konsultacjami, zajmują około godziny każda. Psychiatra dziecięcy przeprowadzi wywiad z Tobą i Twoim dzieckiem w celu zebrania informacji. Lekarz może sprawdzić ciśnienie i wagę dziecka po to by dokładnie dobrać niezbędne w leczeniu leki. Psychiatra dziecięcy może zapytać szczegółowo o rodzinę, aby lepiej zrozumieć problematykę trudności dziecka.

Możesz zostać zapytany o swoich krewnych, a także o historię medyczną lub psychiatryczną. Jeśli masz dokumentację, którą możesz podzielić się z lekarzem na temat leczenia dziecka lub jego diagnozy, wskazane jest, aby je udostępnić. Może okazać się konieczne wykonanie badań krwi lub moczu dziecka. Jeżeli je posiadasz przynieś na pierwszą konsultacją, jeżeli nie, to warto zaczekać na zalecenia psychiatry dziecięcego.

Twoje dziecko może uzyskać leczenie w zakresie:

depresji dziecięcej
zaburzeń lękowych takich jak lęk społeczny, separacyjny, mutyzm itp.,
zaburzeń odżywiania
autyzmu i zespołu Aspergera
zachowań opozycyjno buntowniczych
dziecięcych zaburzeń zachowań
tików i stereotypii ruchowych
moczeniu nocnym
zaburzeń nastroju i problemów rozwojowych
problemów wynikających z nadużyć fizycznych i seksualnych
dziecięcych psychoz chorób psychicznych
zespołu stresu pourazowego

Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja zapewnia opiekę interdyscyplinarną psychiatrów i psychoterapeutów dzieci i młodzieży w celu uzyskania jak najlepszych efektów leczenia.

Informujemy, że nie będą wystawiane żadne zaświadczenia potrzebne do np. nauczania indywidualnego przed ukończeniem procesu diagnostycznego. Nie wystawiamy też zaświadczeń w celach sądowych.