W jaki sposób Jak może pomóc psychiatra?

W Centrum oferujemy fachową pomoc psychiatryczną osobom, które przebyły lub doświadczają aktualnie kryzysu psychicznego np.: chorób afektywnych, zaburzeń nerwicowych czy zaburzeń psychotycznych. Konsultacje psychiatryczne prowadzone są przez lekarza psychiatrę, który przeprowadza wywiad diagnostyczny i proponuje odpowiednią formę leczenia. Czasami lekarz może zlecić dodatkowe badania mające na celu pogłębienie diagnozy. Lekarz psychiatra może zaproponować pacjentowi leczenie farmakologiczne, podjęcie psychoterapii lub połączenie obu form pomocy.

Oferujemy konsultacje psychiatryczne i leczenie ambulatoryjne pod kierunkiem psychiatry dla osób:

martwiących się o swój stan psychiczny,
przeżywających kryzys psychiczny,
ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi,
obserwujących u siebie objawy zwiastunowe (ostrzegawcze) choroby,
cierpiących na zaburzenia o charakterze psychotycznym,
wymagających ustabilizowania nastroju, np w Chorobie Afektywnej Dwubiegunowej lub depresji,
cierpiących na zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (np. uporczywe bóle psychogenne, zab. hipochondryczne),
doświadczających zaburzeń lękowych (np. zaburzenia w postaci fobii, napady lęku),
w reakcji na ciężki stres i przechodzących zaburzenia adaptacyjne,
doświadczających zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Jak wygląda konsultacja z psychiatrą?

Psychiatra rozpoczyna proces leczenia pacjenta od wizyt diagnostycznych. Jest to kilka (1-3) wizyt, podczas których ma miejsce zebranie wywiadu, diagnostyka kliniczna oraz zostaje sformułowana propozycja leczenia pacjenta. Wizyta diagnostyczna trwa zwykle 50min. Kolejnym etapem leczenia psychiatrycznego są wizyty kontrolne, które odbywają się zwykle raz w miesiącu, w zależności od oceny stanu psychicznego pacjenta. Na wizytach kontrolnych ma miejsce kontrola procesu leczenia, przedłożenie recept, wydanie zaświadczeń, omówienie zaleceń. Każda wizyta kontrolna trwa 30 minut.