Diagnostyka

Diagnostyka prowadzona w Centrum jest podstawą do podjęcia dalszych kroków przy rozpoczęciu psychoterapii indywidualnej czy też grupowej. Osoby, które zgłaszają się do Centrum często nie mają określonych założeń, co do formy psychoterapii jakiej mieliby się podjąć. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie sesji diagnostycznych by odpowiedzieć na to pytanie. Inną grupą osób są te, które nie planują rozpoczynać psychoterapii bądź ich motywacja do leczenia jest niewystarczająca, a na przykład ich sytuacja życiowa jest obecnie trudna i potrzebują wsparcia. Dla tej grupy przewidziana jest forma wsparcia zwana konsultacjami psychologicznymi, która zawiera w sobie poradnictwo psychologiczne. Należy podkreślić, iż osoby, które nie planowały podjęcia psychoterapii mogą w trakcie spotkań otrzymać takie zalecenie, gdyż dopiero po pewnym czasie widoczny jest cały obraz problemów pacjenta.

Konsultacje psychiatryczne udzielane są na prośbę osoby zgłaszającej się do ośrodka lub, gdy terapeuta prowadzący widzi takie wskazania. W niektórych przypadkach przy poważniejszych problemach osobowościowych, zaburzeniach odżywiania, oraz chorobach psychicznych wskazane jest prowadzenie leczenia psychoterapeutycznego wraz ze wsparciem psychiatrycznym.

Sesje diagnostyczne

O formie psychoterapii, czy podjęciu dalszego kontaktu psychoterapeutycznego decydujemy po kilku wstępnych konsultacjach diagnostycznych. Czas ten to również moment, w którym pacjent może zapoznać się z sytuacją terapeutyczną i terapeutą. Nasi specjaliści, do których zgłaszają się osoby zainteresowane psychoterapią przeprowadzają wywiad (w postaci rozmowy). Wywiad ten ma na celu określenie wskazań lub przeciwwskazań do terapii oraz określenie natury objawów.

Czytaj więcej