Idea Naszego Centrum

Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja to miejsce gdzie możesz się zgłosić jeżeli poszukujesz pomocy psychologicznej, psychiatrycznej lub psychoterapii w Krakowie. Możesz zgłosić się gdy nie wiesz co Ci dolega. Po konsultacjach odpowiemy na to pytanie oraz przedstawimy plan ewentualnego leczenia. Oferujemy również psychoterapię dzieci od 5 roku życia oraz psychoterapię młodzieży.

Zespół naszego Ośrodka to psychoterapeuci i lekarze którzy zdobywali swoje doświadczenie w placówkach publicznych i prywatnych zajmujących się kompleksowym leczeniem pacjentów z szerokim spektrum zaburzeń oraz praktykach prywatnych.

Tworząc Centrum Refleksja kierowaliśmy się dbałością o jakość leczenia naszych pacjentów, którą z jednej strony opieramy na metodach terapii gdzie skuteczność została poparta badaniami naukowymi. Z drugiej strony równie dla nas ważny element to praca zespołowa, regularne konsultacje oraz superwizje zespołu i zasada ciągłego doskonalenia zawodowego którą nasz zespół konsekwentnie realizuje. Jesteśmy również członkami towarzystw zrzeszających lekarzy psychiatrów i psychoterapeutów m.in. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Uważamy, że połączenie tych właśnie elementów jest konieczne do zapewnienia należytej troski oraz atmosfery sprzyjającej leczeniu naszych pacjentów.

Podejście do leczenia

Nasze podejście do leczenia pacjentów ma charakter komplementarny oraz kompleksowy. Poprzez komplementarność rozumiemy działania dotyczące planowania leczenia a następnie jego przebiegu. Planowanie leczenia to bardzo istotny wstępny etap, zanim właściwe leczenie się rozpocznie. Na tym etapie nasi specjaliści przeprowadzają sesje konsultacyjne inaczej zwane diagnostycznymi w celu rozeznania zgłaszanych trudności przez pacjenta i oceny czy psychoterapia mogłaby być adekwatną formą leczenia, a jeżeli odpowiedź na to pytanie brzmi tak, to dalszym etapem jest rozeznanie jaka metoda będzie najbardziej adekwatna i efektywna. Wstępne sesje służą również pacjentom aby mogli rozeznać czy taka forma kontaktu im odpowiada. W przypadku niektórych trudności lub specyficznych objawów nasi specjaliści współpracują ze sobą aby móc pełniej zrozumieć naturę objawów naszych pacjentów i wtedy zaproponować odpowiednie leczenie, co rozumiemy jako możliwość zapewnienia kompleksowego leczenia. Wiodącą formą leczenia jest psychoterapia psychodynamiczna stosowana w postaci różnych metod w zależności od diagnozy, natomiast dodatkowo może być wspierana przez leczenie farmakologiczne oraz psychoedukację lub elementy terapii poznawczo-behawioralnej stosowanych w terapii niektórych zaburzeń seksualnych. Takie podejście stosujemy do wszystkich naszych pacjentów, od tych najmłodszych aż do pacjentów będących w okresie późnej dorosłości. W przypadku leczenia dzieci i młodzieży, poza samymi pacjentami ważna jest również współpraca z rodzicami bądź opiekunami dotycząca leczenia dziecka.

Zasady

To zbiór podstawowych zasad którymi kierujemy się w codziennej pracy. Stanowią dla nas również bazę związaną z tożsamością zawodową i wykonywaniem zawodu psychoterapeuty czy lekarza psychiatry.