How to cope with loss? Stages of grief.

Grief is a challenging process that raises doubts about the need for professional help. It is a crisis situation where people seek immediate solutions. Support involves creating a safe space for expressing grief. Loved ones may not always be sufficient, and grief can uncover past losses. In such cases, psychological assistance becomes essential in coping with the crisis and addressing underlying issues.
Czytaj więcej

Online Psychotherapy

In the current world, the internet is a space that builds, connects, and develops various spheres of human life. We can use the knowledge and services it offers without limitations, and reach an unlimited number of people who may be …
Czytaj więcej

Konferencja Naukowa

Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA W CZASIE PRZEMIAN Dysforia płciowa | Psychoterapia online | Nowa klasyfikacja chorób i zaburzeń psychicznych ICD-11 Specjaliści z Centrum Refleksja uczestniczyli w IX już konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Tegoroczna Konferencja nosiła …
Czytaj więcej

Czemu czuję się obco we własnym ciele? Depersonalizacja i derealizacja

Depersonalizacja i derealizacja Poczucie obcości Ja i własnego ciała, wyalienowania, nierzeczywistości odbioru świata, widzenie świata “jak przez mgłę”, poczucie trzecioosobowej perspektywy wobec własnego życia. W klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM-V zespół opisanych wyżej objawów jest nazwany zaburzeniem depersonalizacji/derealizacji (DP/DR). W klasyfikacji …
Czytaj więcej

Jak poradzić sobie ze stratą? Etapy żałoby

Żałoba jest trudnym procesem, który budzi wątpliwości co do potrzeby pomocy specjalisty. To sytuacja kryzysowa, gdzie ludzie szukają natychmiastowych rozwiązań. Wsparcie polega na tworzeniu bezpiecznej przestrzeni do wyrażania żalu. Bliscy nie zawsze są wystarczający, a żałoba może odkryć wcześniejsze straty. W takich przypadkach pomoc psychologiczna staje się niezbędna do radzenia sobie z kryzysem i ukrytymi problemami.
Czytaj więcej

Płatności kartą

Płatności za sesje stacjonarne: Obecna sytuacja epidemiologiczna implikuje wprowadzenie nowych możliwości opłat za sesje w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i psychoterapeutów. Dlatego od 16 listopada 2020 roku wprowadzamy w centrum płatności bezgotówkowe. Tym samym zachęcamy naszych pacjentów do takiej formy …
Czytaj więcej

Jak uniknąć wypalenia zawodowego?

Praca jest zaliczana do najważniejszych form zachowania się ludzi. Obok zapewnienia korzyści materialnych i bytowych jest polem, na którym rozgrywa się szereg ważnych procesów. W pracy spędzamy znaczną część naszego czasu i ma ona duży wpływ na koloryt naszego życia. …
Czytaj więcej