794-628-667

Sesje diagnostyczne

Konsultacje diagnostyczne

    O formie psychoterapii, czy podjęciu dalszego kontaktu psychoterapeutycznego decydujemy po kilku wstępnych konsultacjach diagnostycznych. Czas ten to również moment, w którym pacjent może zapoznać się z nową sytuacją terapeutyczną i terapeutą. Nasi specjaliści, do których zgłaszają się osoby zainteresowane psychoterapią przeprowadzają wywiad (w postaci rozmowy). Wywiad ten ma na celu precyzyjne określenie charakteru objawów pacjenta oraz wskazań lub przeciwwskazań do psychoterapii.

    Celem diagnostyki jest poznanie i zrozumienie danej trudności w oparciu o rzetelną wiedzę i metody naukowe, aby dobrać adekwatną formę leczenia do doświadczanych problemów. Diagnoza, która powstanie po sesjach konsultacyjnych jest diagnozą psychoterapeutyczną, ma formę głównie opisową a jej celem jest kwalifikacja do psychoterapii.

Konsultacje psychoseksuologiczne

    Pierwsze konsultacje służą nawiązaniu pozytywnej relacji terapeutycznej, określeniu z czym zmaga się lub zmagają osoby zgłaszające oraz jaka jest w zarysie ich historia życia i leczenia. Wiedza ta pozwala uspokoić w sytuacji normatywności zachodzącego kryzysu, a także umożliwia postawienie diagnozy, która z kolei ma służyć zmniejszeniu niepewności i określeniu dalszej drogi pomocy. Długość trwania konsultacji psychoseksuologicznych zależy od specjalisty prowadzącego i zostaje określona po pierwszej wizycie.