794-628-667

mgr Michał Kozaczuk

psycholog, psychoterapeuta

      mgr Michał Kozaczuk jest psychologiem i dyplomowanym psychoterapeutą. Studia wyższe z zakresu psychologii ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, gdzie specjalizował się w psychoterapii oraz w diagnostyce. Ukończył czteroletni kurs psychoterapii rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego. W ciągu 7 lat prowadził psychoterapię indywidualną i grupową w takich ośrodkach jak: Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie, Klinika Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na oddziale psychiatrii Psychodynamicznej oraz w prywatnej praktyce specjalistycznej. Regularnie uczestniczy w superwizji indywidualnej prowadzonej przez Certyfikowanego Superwizora oraz grupie Balinta. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

      Specjalizuje się w psychodynamicznej psychoterapii indywidualnej oraz grupowej. Zdobył kompetencje, które pozwalają leczyć między innymi zaburzenia osobowości, nerwice, zaburzenia jedzenia, zaburzenia lękowe oraz depresje. Ponadto w granicach jego kompetencji leżą: syndrom DDA, problemy emocjonalne, trudności w relacjach z bliskimi lub pomoc ofiarom przemocy psychicznej i fizycznej.

Doświadczenie zawodowe:

  • Ponad 7 letnia praktyka psychologiczno – psychoterapeutyczna
  • Obecnie Psychterapeuta w „Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja”
  • Psychoterapeuta w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, oddział psychiatrii psychodynamicznej
  • Psychterapeuta w Ośrodku psychoterapii „Widok” w Krakowie
  • Psycholog w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie
  • Stażysta w Ośrodku Terapeutyczno-Szkoleniowym „OTS” w Lublinie,
  • Szkolenia: Całościowy czteroletni Kurs Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Osobowość borderline oraz osobowość narcystyczna – diagnoza i leczenie, Terapia małżeństw, Metoda Rorschacha, Badanie i rehabilitacja neuropsychiatryczna, Terapia w oparciu o analizę transakcyjną,

Umów wizytę


mgr Marcin Bielecki – psycholog, psychoterapeuta

     mgr Marcin Bielecki jest psychologiem, dyplomowanym psychoterapeutą oraz trenerem I stopnia (Trener Warsztatu i Umiejętności Psychospołecznych). Poza centrum „Refleksja” pracował z pacjentami w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Zakładzie Psychoterapii UJ Collegium Medicum. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową. Przygotowuje się do uzyskania certyfikatu Terapeuty Psychodynamicznego.

Czytaj więcej lub Umów wizytę


mgr Donata Liberacka – psycholog, psychoterapeuta

     mgr Donata Liberacka jest psychoterapeutką i psychologiem. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Kurs ten jest atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcje Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej lub Umów wizytę


mgr Katarzyna Kosiorowska – psycholog, psychoterapeuta

     mgr Katarzyna Kosiorowska jest psychoterapeutką osób dorosłych. Na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskała stopień magistra. Następnie ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, i obecnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji u Certyfikowanych Superwizorów. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Czytaj więcej lub Umów wizytę


mgr Przemysław Traczyński – psycholog, psychoterapeuta

      mgr Przemysław Traczyński jest psychologiem i psychoterapeutą. Ukończył 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie ukończył 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, realizowaną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, uzyskując Dyplom Psychoterapeuty Psychodynamicznego. Jako psychoterapeuta pracuje od 10 lat.

Czytaj więcej lub Umów wizytę


mgr Katarzyna Fijałkowska – psycholog, psychoterapeuta

      mgr Katarzyna Fijałkowska to psychoterapeutka, socjoterapeutka i pedagog. Od 2006 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła także w tym samym centrum Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Aktualnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego.

Czytaj więcej lub Umów wizytę


Lek. Andrzej Kras – psychiatra

        lek. Andrzej Kras specjalizuje się w psychiatrii osób dorosłych. Odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii w Szpitalu Specjalistycznym Im. Józefa Babińskiego w Krakowie. Zdobył doświadczenie zawodowe pracując jako psychiatra: w Krakowie na oddziałach stacjonarnych i dziennych psychiatrii, toksykologii, chorób wewnętrznych; w Warszawie pracując pod okiem specjalisty seksuologa podczas stażu fakultatywnego; pełniąc całodobowe dyżury medyczne, a także opiekując się pacjentami w ramach poradni zdrowia psychicznego. W pracy zawodowej zaangażowany jest również w pomoc osobom z problematyką obejmującą leczenie psychoterapeutyczne oraz seksuologiczne.

 

 

Czytaj więcej lub Umów wizytę