794-628-667

Lek. Psychiatra Kamil Gorczyca

psychiatra dorosłych

     lek. Kamil Gorczyca specjalizuje się w psychiatrii osób dorosłych. Odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zdobył doświadczenie zawodowe pracując jako Psychiatra w Krakowie na oddziałach stacjonarnych i dziennych, pełniąc całodobowe dyżury medyczne w Szpitalu Uniwersyteckim na Oddziale Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży oraz opiekując się pacjentami w ramach poradni zdrowia psychicznego. W pracy zawodowej zaangażowany jest również w leczenie osób uzależnionych, współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików. W latach 2015-2016 pracował w poradni leczenia uzależnień, obecnie pełni dyżury na Oddziale Detoksykacyjnym w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR w Krakowie.

     W swojej pracy zawodowej przywiązuje szczególną uwagę do diagnostyki. Zdobyte kompetencje pozwalają mu leczyć zaburzenia psychiatryczne z grup chorób afektywnych, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń psychotycznych oraz uzależnień.

Doświadczenie zawodowe:

  • Psychiatra w „Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja”.
  • Psychiatra w Szpitalu Uniwersyteckim na Oddziale Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży.
  • Psychiatra na Oddziale Detoksykacyjnym w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR w Krakowie.
  • Psychiatra w poradni zdrowia psychicznego.

Umów wizytę


mgr Marcin Bielecki – psycholog, psychoterapeuta

      mgr Marcin Bielecki jest psychologiem, dyplomowanym psychoterapeutą oraz trenerem I stopnia (Trener Warsztatu i Umiejętności Psychospołecznych). Poza centrum „Refleksja” pracował z pacjentami w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Zakładzie Psychoterapii UJ Collegium Medicum. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową. Przygotowuje się do uzyskania certyfikatu Terapeuty Psychodynamicznego.

Czytaj więcej lub Umów wizytę


mgr Michał Kozaczuk – psycholog, psychoterapeuta

       mgr Michał Kozaczuk jest psychologiem i dyplomowanym psychoterapeutą. Studia wyższe z zakresu psychologii ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, gdzie specjalizował się w psychoterapii oraz w diagnostyce. Ukończył czteroletni kurs psychoterapii rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

 

Czytaj więcej lub Umów wizytę


mgr Donata Liberacka – psycholog, psychoterapeuta

      mgr Donata Liberacka jest psychoterapeutką i psychologiem. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Kurs ten jest atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcje Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej lub Umów wizytę


mgr Katarzyna Kosiorowska – psycholog, psychoterapeuta

      mgr Katarzyna Kosiorowska jest psychoterapeutką osób dorosłych. Na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskała stopień magistra. Następnie ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, i obecnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji u Certyfikowanych Superwizorów. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Czytaj więcej lub Umów wizytę


mgr Przemysław Traczyński – psycholog, psychoterapeuta

      mgr Przemysław Traczyński jest psychologiem i psychoterapeutą. Ukończył 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie ukończył 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, realizowaną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, uzyskując Dyplom Psychoterapeuty Psychodynamicznego. Jako psychoterapeuta pracuje od 10 lat.

Czytaj więcej lub Umów wizytę


mgr Katarzyna Fijałkowska – psycholog, psychoterapeuta

       mgr Katarzyna Fijałkowska to psychoterapeutka, socjoterapeutka i pedagog. Od 2006 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła także w tym samym centrum Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Aktualnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego.

Czytaj więcej lub Umów wizytę