794-628-667

Lek. Psychiatra Andrzej Kras

psychiatra dorosłych, psychoterapeuta, psychoseksuolog

     lek. Andrzej Kras specjalizuje się w psychiatrii osób dorosłych. Odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii w Szpitalu Specjalistycznym Im. Józefa Babińskiego w Krakowie. Zdobył doświadczenie zawodowe pracując jako psychiatra: w Krakowie na oddziałach stacjonarnych i dziennych psychiatrii, toksykologii, chorób wewnętrznych; w Warszawie pracując pod okiem specjalisty seksuologa podczas stażu fakultatywnego; pełniąc całodobowe dyżury medyczne, a także opiekując się pacjentami w ramach poradni zdrowia psychicznego. W pracy zawodowej zaangażowany jest również w pomoc osobom z problematyką obejmującą leczenie psychoterapeutyczne oraz seksuologiczne.

     Jako psychoterapeuta podnosi swoje kwalifikacje w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie ukonczył czteroletnie szkolenie oraz przeszedł dwuletnie doświadczenie własne w ramach tego szkolenia. Obecnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu Terapeuty Psychodynamicznego. Korzysta z regularnej superwizji certyfikowanych superwizorów w formie indywidualnej oraz grupie Balinta. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

     Jako psychoseksuolog zdobył certyfikowany dyplom całościowego szkolenia w zakresie seksuologii w Szkole Terapii Seksuologicznej im. Profesora Lwa Starowicza, odbył wymagane staże w ramach szkolenia oraz fakultatywne pod okiem specjalisty medycyny seksualnej. Obecnie przygotowywuje się do odbywania specjalizacji w dziedzinie seksuologii medycznej oraz uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Korzyszysta z superwizji certyfikowanych superwizorów w dziecinie Seksuologii.

      W swojej pracy zawodowej przywiązuje szczególną uwagę do diagnostyki oraz podejścia holistycznego uwzględniającego czynniki biologiczne, środowiskowe oraz psychologiczne, które wpływają na aktualną sytuację życiową. Zdobyte kompetencje pozwalają mu leczyć zaburzenia osobowości; zaburzenia psychiatryczne z grup chorób afektywnych, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń psychotycznych, uzależnień; zaburzenia seksuologiczne z grup dysfunkcji seksualnych, problematyki seksuologicznej pary oraz dotyczące problematyki osobowościowej.

Doświadczenie zawodowe:

  • Psychiatra w „Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja”.
  • Psychoterapeuta i Psychoseksuolog w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krakowie.
  • Psychiatra w Szpitalu im Józefa Babińskiego w Krakowie.
  • Psychiatra na Oddziale Psychiatrii Ogólnej oraz Oddziale Detoksykacyjnym w Szpitalu im. Jana Pawła II w Nowym Targu
  • Psychiatra na Oddziale Psychiatrii Ogólnej w Szpitalu im Św. Łukasza w Tarnowie.
  • Psychiatra w poradni zdrowia psychicznego.

Umów wizytę


mgr Marcin Bielecki – psycholog, psychoterapeuta

      mgr Marcin Bielecki jest psychologiem, dyplomowanym psychoterapeutą oraz trenerem I stopnia (Trener Warsztatu i Umiejętności Psychospołecznych). Poza centrum „Refleksja” pracował z pacjentami w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Zakładzie Psychoterapii UJ Collegium Medicum. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową. Przygotowuje się do uzyskania certyfikatu Terapeuty Psychodynamicznego.

Czytaj więcej lub Umów wizytę


mgr Michał Kozaczuk – psycholog, psychoterapeuta

       mgr Michał Kozaczuk jest psychologiem i dyplomowanym psychoterapeutą. Studia wyższe z zakresu psychologii ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, gdzie specjalizował się w psychoterapii oraz w diagnostyce. Ukończył czteroletni kurs psychoterapii rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

 

Czytaj więcej lub Umów wizytę


mgr Donata Liberacka – psycholog, psychoterapeuta

      mgr Donata Liberacka jest psychoterapeutką i psychologiem. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Kurs ten jest atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcje Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej lub Umów wizytę


mgr Katarzyna Kosiorowska – psycholog, psychoterapeuta

      mgr Katarzyna Kosiorowska jest psychoterapeutką osób dorosłych. Na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskała stopień magistra. Następnie ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, i obecnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji u Certyfikowanych Superwizorów. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Czytaj więcej lub Umów wizytę


mgr Przemysław Traczyński – psycholog, psychoterapeuta

      mgr Przemysław Traczyński jest psychologiem i psychoterapeutą. Ukończył 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie ukończył 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, realizowaną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, uzyskując Dyplom Psychoterapeuty Psychodynamicznego. Jako psychoterapeuta pracuje od 10 lat.

Czytaj więcej lub Umów wizytę


mgr Katarzyna Fijałkowska – psycholog, psychoterapeuta

       mgr Katarzyna Fijałkowska to psychoterapeutka, socjoterapeutka i pedagog. Od 2006 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła także w tym samym centrum Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Aktualnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego.

Czytaj więcej lub Umów wizytę