794-628-667

mgr Katarzyna Fijałkowska

psychoterapeuta dzieci i młodzieży

      mgr Katarzyna Fijałkowska to psychoterapeutka, socjoterapeutka i pedagog. Od 2006 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła także w tym samym centrum Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Aktualnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego.

      Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej oraz grupowej dzieci i młodzieży. Prowadzi także psychoterapię dorosłych. Swoją pracę poddaje stałej superwizji, zarówno z psychoterapeutami posiadającymi wykształcenie psychologiczne jak i psychiatryczne, swój warsztat terapeutyczny rozwija także biorąc udział w konferencjach naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPPd.

      Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń wieku rozwojowego, szczególnie okresu adolescencji w tym zaburzeń adaptacyjnych, trudności społecznych, fobii, trudności z kontrolą agresji oraz zaburzeń emocjonalnych ,a zwłaszcza rozwijających się zaburzeń osobowości w wieku nastoletnim.

Doświadczenie zawodowe:

  • Psychoterapeutka w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
  • Socjoterapeutka w Stowarzyszeniu Aslan w Warszawie
  • Socjoterapeutka w Stowarzyszeniu dla Rodzin w Warszawie
  • Socjoterapeutka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Kąt” w Aninie
  • Stażystka w Krakowskim Instytucie Psychoterapii
  • Stażystka w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Stacjonarny Oddział Psychiatryczny
  • Szkolenia: Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym; Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

Umów wizytę


mgr Marcin Bielecki – psycholog, psychoterapeuta

       mgr Marcin Bielecki jest psychologiem, dyplomowanym psychoterapeutą oraz trenerem I stopnia (Trener Warsztatu i Umiejętności Psychospołecznych). Poza centrum „Refleksja” pracował z pacjentami w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Zakładzie Psychoterapii UJ Collegium Medicum. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową. Przygotowuje się do uzyskania certyfikatu Terapeuty Psychodynamicznego.

Czytaj więcej lub Umów wizytę


mgr Michał Kozaczuk – psycholog, psychoterapeuta

       mgr Michał Kozaczuk jest psychologiem i dyplomowanym psychoterapeutą. Studia wyższe z zakresu psychologii ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, gdzie specjalizował się w psychoterapii oraz w diagnostyce. Ukończył czteroletni kurs psychoterapii rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

 

Czytaj więcej lub Umów wizytę


mgr Donata Liberacka – psycholog, psychoterapeuta

      mgr Donata Liberacka jest psychoterapeutką i psychologiem. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Kurs ten jest atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcje Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej lub Umów wizytę


mgr Katarzyna Kosiorowska – psycholog, psychoterapeuta

       mgr Katarzyna Kosiorowska jest psychoterapeutką osób dorosłych. Na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskała stopień magistra. Następnie ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, i obecnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji u Certyfikowanych Superwizorów. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Czytaj więcej lub Umów wizytę


mgr Przemysław Traczyński – psycholog, psychoterapeuta

      mgr Przemysław Traczyński jest psychologiem i psychoterapeutą. Ukończył 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie ukończył 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, realizowaną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, uzyskując Dyplom Psychoterapeuty Psychodynamicznego. Jako psychoterapeuta pracuje od 10 lat.

Czytaj więcej lub Umów wizytę


Lek. Andrzej Kras – psychiatra

        lek. Andrzej Kras specjalizuje się w psychiatrii osób dorosłych. Odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii w Szpitalu Specjalistycznym Im. Józefa Babińskiego w Krakowie. Zdobył doświadczenie zawodowe pracując jako psychiatra: w Krakowie na oddziałach stacjonarnych i dziennych psychiatrii, toksykologii, chorób wewnętrznych; w Warszawie pracując pod okiem specjalisty seksuologa podczas stażu fakultatywnego; pełniąc całodobowe dyżury medyczne, a także opiekując się pacjentami w ramach poradni zdrowia psychicznego. W pracy zawodowej zaangażowany jest również w pomoc osobom z problematyką obejmującą leczenie psychoterapeutyczne oraz seksuologiczne.

 

 

Czytaj więcej lub Umów wizytę