Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia psychodynamiczna

Podejście psychodynamiczne powstało na fundamentach koncepcji psychoanalitycznych oraz współczesnej psychiatrii. Psychodynamika bazuje na założeniu, że rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością. Życiem człowieka sterują nieuświadomione mechanizmy działania, wewnętrzne konflikty, pragnienia, potrzeby, sposoby interpretowania rzeczywistości oraz schematy relacji z ludźmi. Drogą do rozumienia nieświadomości jest przyglądanie się marzeniom sennym, objawom nerwicowym, przejęzyczeniom oraz nieuświadomionym sposobom tworzenia i przeżywania relacji. Koncepcje psychodynamiczne zawierają potrzebne metody naukowe by dokonać zmian w życiu pacjenta poprzez proces psychoterapii.

Skuteczność

Jest skuteczna w leczeniu: zaburzeń osobowości, zaburzeń depresyjnych, lękowych, nerwicowych oraz innych złożonych trudności emocjonalnych. Skuteczność terapii potwierdzona jest oraz weryfikowana wieloletnimi badaniami naukowymi (Shedler, 2010 w: American Psychologist, tom 65(2) Luty – Marzec 2010, s. 98 – 109, University of Colorado Denver, School of Medicine), z których wynika, że praca skoncentrowana jest nie tylko na redukcji objawów, ale również zakłada zmiany w zakresie struktury osobowości, funkcjonowania społecznego i interpersonalnego.