Psychoterapia grupowa

Krótkoterminowa, Ograniczona w Czasie, Interpretująca Psychoterapia Grupowa

Ta forma psychoterapii grupowej jest przeznaczona dla osób, które mają określony problem główny. Jednak istnieją trudności w określeniu jego przyczyn wewnętrznych. Główny nacisk kładziony jest na motywację wewnętrzna pacjenta. By przystąpić do grupy konieczna jest konsultacja psychoterapeutyczna. Cały proces psychoterapii odbywa się we współpracy z superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Najważniejsze informacje:

Pierwsza sesja odbędzie się w pierwszy czwartek października czyli 01.10.2015 a ostatnia 30.06.2016.
Grupa składa się z 7 do 11 osób obojga płci. Jest prowadzona przez jednego terapeutę lub zespół terapeutów.
Sesje będą odbywać się raz w tygodniu 2 razy po 1,5h. Miedzy sesjami 15 min przerwa.
Po 2 miesiącach grupa staje się grupą zamknięta.
Wstępnie ustalonym terminem sesji jest czwartek w godzinach 18.00 – 21.15.

Możliwe doświadczania w psychoterapii grupowej:

Otrzymanie oraz udzielanie wsparcia i informacji zwrotnych
Poprawę relacji interpersonalnych i komunikacji
Eksperymentowanie z nowymi zachowaniami interpersonalnymi
Szczere i bezpośrednie wypowiadanie się o uczuciach
Uzyskanie wglądu w swoje myśli, uczucia i zachowania oraz lepsze ich zrozumienie dzięki przyjrzeniu się wzorcom relacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz grupy
Zrozumienie myśli, uczuć i zachowań innych ludzi
Uzyskanie większej pewności siebie, lepszego obrazu własnej osoby i wyższej samooceny
Przeżycie osobistej zmiany w grupie z nadzieją na przeniesienie nabytych umiejętności do swojego codziennego życia.

Długoterminowa, Nieograniczona w Czasie, Podtrzymująca Psychoterapia Grupowa

Psychoterapia w tej formie wskazana jest dla pacjentów z długotrwałymi, często chronicznymi problemami natury psychicznej. Osoby charakteryzujące się wycofaniem społecznym, izolacją i alienacja, trudnościami w utrzymaniu długotrwałych relacji z ludźmi, wykazujące duży krytycyzm względem siebie. Terapia ma zachęcić do wymiany emocjonalno poznawczej, zmiany lub nabycia strategi rozwiązywania problemów, doświadczenia korektywnych kontaktów społecznych oraz zwiększeniem tolerancji na ekspozycję społeczną.
Grupa spotyka się raz w tygodniu przez godzinę. Grupa jest półotwarta, czyli nowe osoby mogą dołączyć do już utworzonej grupy. Czas trwania nie jest określony, jednak wskazane jest uczestniczenie w grupie przez minimum 10 miesiecy. Istnieje przerwa wakacyjna, która trwa w zależności od składu grupy miesiąc lub dwa. Całkowita liczba uczestników wynosi maksymalnie 12 osób.