794-628-667

Oferta NZOZ „Refleksja”

Psychoterapia indywidualna

Specjaliści z centrum specjalizują się w psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym. Psychoterapia psychodynamiczna to nurt, który z powodzeniem stosuje się w takich przypadkach jak miedzy innymi zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, nerwice czy depresja. Centrum oferuje:

 • Psychoterapię indywidualną osób dorosłych
 • Psychoterapię indywidualną młodzieży
 • Psychoterapię indywidualną dzieci

Czytaj Więcej

Psychoterapia młodzieży

Okres dojrzewania (adolescencja) to bardzo dynamiczny etap życia, w którym młody człowiek doświadcza wielu zmian w rozwoju fizycznym, poznawczym oraz emocjonalnym. W tym też okresie kształtuje się tożsamość u nastolatka, dlatego okres adolescencji nazywany jest często okresem kryzysu rozwojowego.

 • kształtujące się zaburzeniami osobowości
 • trudności w kontaktach społecznych
 • unikanie obowiązku szkolnego
 • agresja i autoagresja (samookaleczenia, próby samobójcze)

Czytaj Więcej

Psychoterapia dzieci

Okres dziecięcy jest okresem wielu intensywnych zmian w rozwoju psychofizycznym. Dziecko nabywa nowe umiejętności, odkrywa świat poprzez rozwój struktur poznawczych, rośnie, a także często po raz pierwszy spotyka się zupełnie nowymi sytuacjami.
Problemy, które mogą pojawić się w dzieciństwie:

 • agresja wobec rówieśników czy dorosłych
 • nadmierne wycofywanie się z kontaktach społecznych
 • lęk związany z chodzeniem do szkoły bądź separacją od rodziców

Czytaj Więcej

Konsultacje psychiatryczne

W Centrum oferujemy fachową pomoc psychiatryczną osobom, które przebyły lub doświadczają aktualnie kryzysu psychicznego np.: chorób afektywnych, zaburzeń nerwicowych czy zaburzeń psychotycznych. Leczenie farmakologiczne może być również wskazane w procesie psychoterapii.

 • Konsultacje psychiatryczne
 • Farmakoterapia
 • Leczenie komplementarne

Czytaj Więcej

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa umożliwia miedzy innymi otrzymanie oraz udzielanie wsparcia i informacji zwrotnych, poprawę relacji interpersonalnych i komunikacji, uzyskanie wglądu w swoje myśli, uczucia i zachowania oraz lepsze ich zrozumienie dzięki przyjrzeniu się wzorcom relacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz grupy. Stosuje się ją miedzy innymi w leczeniu:

 • zaburzeń osobowości
 • nerwic oraz zaburzeń afektywnych
 • […]

Czytaj Więcej

Psychoterapia seksuologiczna

Psychoterapia seksuologiczna prowadzona jest przez psychoseksuologa. Jej celem jest uporanie się z trudnościami natury emocjonalno-psychicznej, która ma wpływ na sferę seksualna człowieka.

 • Brak lub utratę potrzeb seksualnych
 • Zaburzenia orgazmu
 • Wytrysk przedwczesny
 • Pochwica nieorganiczna
 • […]

Czytaj Więcej

Partnerska psychoterapia seksuologiczna

Partnerska psychoterapia seksuologiczna umożliwia odbudowanie lub utworzenie relacji seksualnej w istniejącym związku, poprzez wspólną pracę pary pod kierunkiem psychoseksuologa.

 • Obie osoby w związku muszą wyrazić zgodę na psychoterapię.
 • Psychoterapia zawsze poprzedzona jest konsultacjami.
 • […]

Czytaj Więcej

Sesje diagnostyczne

Diagnostyka ma na celu określenie wskazań lub przeciwwskazań do psychoterapii oraz określenie natury objawów. Jest stosowana zarówno w procesie leczenia osób dorosłych jak i psychoprofilaktyce zaburzeń u dzieci oraz młodzieży. Centrum oferuje diagnostykę:

 • zaburzeń psychicznych osób dorosłych
 • w profilaktyce zaburzeń wieku dziecięcego

Czytaj Więcej

Warsztaty psychologiczne

Centrum psychologii i psychoterapii refleksja zaprasza na pojedyncze warsztaty bądź cykle spotkań warsztatowych przygotowywanych przez specjalistów współpracujących z Naszą placówką. Obecnie trwają przygotowania nad warsztatami:

 • Uwolnij swoją kobiecość
 • Psychologiczne warsztaty filmowe

Czytaj Więcej