794-628-667

Psycholog młodzieży

W jaki sposób pracuje psycholog dla młodzieży młodzieży? – podstawowe zagadnienia.

      Psychoterapia młodzieży polega na pomocy w poradzeniu sobie z zaburzeniami pojawiającymi się w okresie dojrzewania. Istotnym elementem w pracy z młodzieżą jest współpraca z rodzicami, która koncentruje się na zwiększeniu umiejętności rozumienia zachowań adolescenta jak i komunikacji z nim. W trakcie psychoterapii, psycholog dla młodzieży staje się istotnym ogniwem w pogodzeniu potrzeb dorastającego adolescenta z oczekiwaniami rodziców.

    Okres dojrzewania (adolescencja) to bardzo dynamiczny etap życia, w którym młody człowiek doświadcza wielu zmian w rozwoju fizycznym, poznawczym oraz emocjonalnym. W tym też okresie kształtuje się tożsamość u nastolatka, dlatego okres adolescencji nazywany jest często okresem kryzysu rozwojowego. Można powiedzieć, że jest on drogą nastolatka do dorosłości, jednakże niesie ze sobą różnorodne trudności i dylematy. Nastolatek może doświadczać wtedy niezrozumiałych nastrojów, niepokojących zachowań czy gwałtownych reakcji somatycznych i emocjonalnych.

      Rozwijają się wtedy cechy płciowe, co przy ogólnych zmianach wagi, wzrostu, wyglądu wiąże się ze zmianą psychologicznego obrazu ciała, a także obrazu siebie w relacjach z innymi.

     Zmiany następują także w zakresie relacji do autorytetów, gdzie dużo większego znaczenia nabiera grupa rówieśnicza i pojawia się silniejsza potrzeba przynależności do różnego rodzaju grup. Mogą to być grupy skupione wokół zainteresowań lub subkultur. Wynika to z konieczności separacji od rodziców i kształtowania własnej indywidualności. Nasilają się także wtedy dylematy zależności i niezależności.

     Rodzice nastolatków również stają w obliczu nowych zadań, co często bywa bardzo dla nich trudne. Zmiany w zachowaniu dziecka, wydają się niekiedy niepokojące, chociaż mogą być naturalnym elementem rozwoju i nie oznaczać zaburzenia. W okresie adolescencji dużym problemem mogą być relacje nastolatka z rodzicami.

     Wiele młodych osób mimo gwałtownych zmian dobrze potrafi utrzymać pozytywne relacje rówieśnicze czy rodzinne, a także dobrze radzi sobie z napięciami rozwojowymi. Zdarza się, że pojawiają się pewne trudności, z którymi nastolatek nie może poradzić sobie sam.

Problemy, które mogą się pojawić w okresie adolescencji:

– kształtujące się zaburzeniami osobowości

– obniżone poczucie własnej wartości

– dolegliwości psychosomatyczne

– uzależnienia

– agresja i autoagresja (samookaleczenia, próby samobójcze)

– zaburzenia zachowania i emocji

– objawy o podłożu nerwicowym

– problemy ze snem

– fobie

– zaburzenia odżywiania

– trudności w kontaktach społecznych

– zaburzenia depresyjne/ nastroju

– zaburzenia adaptacyjne

– unikanie obowiązku szkolnego

Psychoterapia młodzieży polega na indywidualnych spotkaniach z terapeutą.

mgr Katarzyna Fijałkowska

Psychoteraputa, socjoterapeuta, pedagog. Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej oraz grupowej dzieci i młodzieży. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

 

Czytaj więcej