Dane osobowe pacjentów.

  1. Administratorami danych osobowych Pacjentów na potrzeby rejestracji w aplikacji eMPendium kalendarz we współpracy z firmą Medycyna Praktyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. K., (30-510) Kraków, ul. Rejtana 2 jest Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja Sp z o.o. prowadzący działalność pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja z siedzibą w Krakowie (31-523) ul. Stanisława Moniuszki 41A,
  2. Administrator danych przetwarza dane Pacjentów w tym dane zawarte w dokumentacji medycznej w celu umożliwienia im korzystania z funkcjonalności Serwisu w tym rezerwacji Wizyt w placówce stacjonarnej i rezerwacji E-wizyt oraz zapewnienia kontaktu z Pacjentami.
  3. Podanie danych podczas rejestracji jest dobrowolne, lecz niezbędne dla rejestracji w Serwisie i korzystania z jego wszystkich funkcjonalności.
  4. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Pacjentów przez czas niezbędny do realizacji usługi a także po jej zakończeniu również przez okres wymagany obecnie obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Pacjentowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.