794-628-667

Etyka

Etyka psychoterapeuty

Tajemnica zawodowa

      Tajemnica zawodowa to jeden z podstawowych problemów etycznych w pracy psychologa. Jej ranga i znaczenie pozostają niekwestionowane w codziennej pracy psychologa – zarówno badacza jak i praktyka. Kwestia tajemnicy zawodowej pojawia się zawsze tam, gdzie psycholog podejmuje dialog osobowy z pacjentem bądź innymi osobami.
Bez zachowania tajemnicy zawodowej nie możliwa byłaby praca psychologa i psychoterapeuty. Ważne jest stworzenie otoczenia, gdzie swoboda i zaufanie nie są zagrożone. Ponadto norma prawidłowego współżycia między ludźmi zakłada prawo każdego człowieka do zachowania swoich tajemnic. Poszanowanie godności drugiego człowieka skłania do tego, aby zachować w tajemnicy wszystko to, co odnosi się do jego życia osobistego lub rodzinnego, a czego ujawnienie przyniosłoby mu szkodę.

Czytaj więcej

Kodeksy etyczne

      Praktycznie każdy zawód posiada swój kodeks etyczny. Kwestia ta jest niezwykle istotna w pracy psychologa, psychoterapeuty, lekarza czy każdej osoby pracującej z drugim człowiekiem. W Centrum kierujemy się kodeksami etycznymi psychologa, psychoterapeuty oraz lekarza. Zawierają one szereg norm jakich przestrzegają osoby pełniące powyższe role.

Czytaj więcej

Aspekty prawne zawodu

      W trakcie wykonywania pracy psychologa czy psychoterapeuty można napotkać na sytuacje, które w prosty sposób nie dają się zrozumieć oraz rozwiązać kierując się kodeksem etycznym. Konieczne jest wtedy rozpatrzenie innych aspektów prawnych zawartch w Kodeksie Prawa Cywilnego oraz Kodeksie Prawa Karnego. Na przykład Kodeks Prawa Karnego zawiera wyjątkie gdzie tajemnica zawodowa może zostać uchylona.

Czytaj więcej