794-628-667

Psycholog dla dzieci


W jaki sposób pracuje psycholog dla dzieci – podstawowe zagadnienia


Oferujemy psychoterapię dzieci w wieku od 5 do 12 lat.

        Psychoterapia dzieci odbywa się w formie spotkań indywidualnych z terapeutą. Jej celem jest pomoc dziecku w jego trudnościach. Nie zajmujemy się opiniowaniem do szkół oraz sądów.

Kiedy psycholog dla dzieci może okazać się pomocny?

      Okres dziecięcy jest okresem wielu intensywnych zmian w rozwoju psychofizycznym. Dziecko nabywa nowe umiejętności, odkrywa świat poprzez rozwój struktur poznawczych, rośnie, a także często po raz pierwszy spotyka się zupełnie nowymi sytuacjami. Pojawiają się również w życiu dziecka momenty długiej separacji od rodziców jak np. pójście do przedszkola czy szkoły. Oba te miejsca zmuszają do zdobywania wiedzy, konfrontacji z nowymi sytuacjami społecznymi i psychologicznymi, do współzawodnictwa co może wywoływać różny skutek począwszy od satysfakcji z wygranej po lęk, agresję.

      Te wszystkie zmiany mogą wiązać się z pojawieniem się zaburzeń, które będą utrudniać funkcjonowanie w domu, szkole czy przedszkolu.

Problemy, które mogą pojawić się w dzieciństwie:

  • problemy z jedzeniem, snem
  • agresja wobec rówieśników czy dorosłych
  • nadmierne wycofywanie się z kontaktach społecznych
  • lęk związany z chodzeniem do szkoły
  • lęk związany z separacją od rodziców
  • zaburzenia emocjonalne (nieśmiałość, rezygnacja z aktywności, nadmierna płaczliwość, milczenie, zaniżona samoocena)
  • uraz psychiczny (spowodowany ciężką chorobą, wypadkiem, śmiercią kogoś bliskiego, rozwodem rodziców, nadużyciem seksualnym, przemocą psychiczną czy fizyczną, oddzieleniem od biologicznych rodziców)
  • dolegliwości psychosomatyczne
  • moczenie się
  • zachowania służące rozładowaniu napięcia/lęku (tiki, czynności natrętne, rytuały, masturbacja, inne)

Sesje konsultacyjne dla dzieci

    Spotkania konsultacyjne mają na celu poznanie i zrozumienie problematyki danego dziecka poprzez wywiad oraz metody badawcze w połączeniu z zabawą. Terapeuta pracuje w systemie pięciu takich spotkań, które pozwalają określić wskazania lub przeciwwskazania do terapii.

I spotkanie konsultacyjne – dziecko wraz rodzicem/ rodzicami

    Spotkanie ma na celu poznanie problematyki z jaką zgłaszane jest dziecko oraz zebranie podstawowych danych dotyczących rodziny, funkcjonowania dziecka w środowisku społecznym i pozarodzinnym, a także historii rozwojowej dziecka. Równie ważne jest także oswojenie dziecka z osobą terapeuty w obecności rodzica, żeby przy kolejnym spotkaniu dziecko mogło zostać samo z terapeutą. Przy tej okazji rodzice, którzy są zainteresowani uczestnictwem dziecka w psychoterapii mają okazję zapoznać się z osobą terapeuty i dowiedzieć podstawowych informacji dotyczących terapii.

II, III, IV spotkanie konsultacyjne – samo dziecko

    Spotkania mają na celu poznanie funkcjonowania dziecka. Dziecko ma tez możliwość zobaczenia jak czuje się w kontakcie z terapeutą i czy chciałoby pozostać w takim kontakcie w psychoterapii.

V spotkanie konsultacyjne – sam rodzic/ rodzice

    Spotkanie ma na celu podsumowanie spotkań konsultacyjnych oraz kwalifikację do terapii. Terapeuta omawia zasady uczestniczenia dziecka w terapii. Jest to również przestrzeń na pytania rodziców. Istnieje możliwość pogłębienia wywiadu rozpoczętego na pierwszym spotkaniu. Terapeuta tutaj również może dopytać o treści, które pojawiły się w kontakcie z dzieckiem. Terapeuta udziela wskazówek co do dalszego diagnozowania czy postępowania z dzieckiem.mgr Katarzyna Fijałkowska

   Psychoteraputa, socjoterapeuta, pedagog. Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej oraz grupowej dzieci i młodzieży. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

 

Czytaj więcej