794-628-667

Co leczymy?

Zaburzenia osobowości

 • Osobowość borderlina
  (z pogranicza)
 • Osobowość narcystyczna
 • Osobowość depresyjna
 • Osobowość histeryczna
 • Osobowość obsesyjno-kompylsywna

Czytaj Więcej

Nerwice

 • Nerwice pod postacią somatyczną
 • Nerwice charakteru
 • Nerwica depresyjno lękowa

Czytaj Więcej

Depresja i mania

 • Depresja
 • Epizod depresyjny
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia maniakalne

Czytaj Więcej


Zaburzenia lękowe

 • Zespół lęku napadowego
 • Zespół lęku uogólnionego
 • Fobie
 • Lek pojawiający się
  w przebiegu innych zaburzeń

Czytaj Więcej

Zaburzenia seksualne

 • Zaburzenia tożsamości płciowej
 • Zaburzenia preferencji seksualnych
 • Dysfunkcje seksualne
 • Uzależnienie od sexu czy masturbacji
 • Ryzykowne zachowania seksualne

Czytaj Więcej

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania często występują jako jeden z objawów innych, rdzennych zaburzeń.
Dlatego też w ich leczeniu konieczna jest współpraca specjalistów z dziedzin psychoterapii i psychiatrii.

 • Anoreksja
 • Bulimia
 • Kompulsywne objadanie

Czytaj Więcej


Uzależnienia

 • Uzależnienia od seksu
 • Uzależnienia od masturbacji
  i pornografii
 • Uzależnienia od komputera i internetu

Czytaj Więcej

Zaburzenia motywacji

 • Wypalenie zawodowe
 • Prokrastynacja
 • Brak celów życiowych lub
  trudność z ich realizacją

Czytaj Więcej

Pozostałe psychiczne
i emocjonalne dolegliwości

 • Przedłużająca się żałoba
 • Trauma
 • Syndrom stresu pourazowego [PTSD]
 • Niska samoocena

Czytaj Więcej